Växjö – årets stadskärna 2010

Årets andra frukostmöte var välbesökt – frågan hur vi ska göra Växjö till årets stadskärna år 2010 lockade många.

 

När Rosemarie Lindström, vd för Växjö Citysamverkan AB, hälsat alla välkomna tog Göran Cars över scenen. Göran är professor i samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har forskat kring kultur och stadskärneförnyelse. Göran började med att betona att de mjuka värdena spelar en mycket stor roll i en stads utveckling. Åhörarna fick förhoppningsvis mycket med sig hem att fundera över – bland annat vad som skapar konkurrenskraft – hur vi får folk (och därigenom företag) att flytta hit och hur vi skapar en positiv bild av orten och ett attraktionsvärde för besökare.
Göran listade några viktiga faktorer (ej rangordnade)
• Arbetsmarknad och infrastruktur
• Bostadsmarknad
• Den institutionella kapaciteten (dvs hur samhället sköter sina angelägenheter – hur samverkan mellan politik, näringsliv och medborgare fungerar)
• Offentlig service
• Trygghet och säkerhet
• Kultur 

Vad är då kultur?

Ja, kultur är mycket. Det räcker inte att man har en konsthall, en teater och ett konserthus där den så kallade finkulturen får växa. Detta behöver man blanda med karnevaler, underhållning, upplevelser, musik, natur, caféer samt det udda och oortodoxa. Göran betonade vikten av att skapa kulturstråk – att göra det enkelt för folk att ta sig från det ena stället till det andra.

Vad gör kulturen viktig? Kulturen har ett värde i sig – den är en identitet i en snabbt föränderlig värld.

Kulturen är ett socialt kitt, är av ekonomisk betydelse och gör mycket för stadens image.

Göran berättade om fyra fallstudier: Västergötlands museum, Folkoperan, Ale stenar och Globen. En gemensam nämnare man kommit fram till är att den direkta ekonomiska betydelsen är mycket dålig, det är den indirekta som är intressant! Göran betonar att kultursatsningar inte får hänga på den ekonomiska betydelsen. Han berättade att till exempel Globen, som ju drar så stor publik, inte går ihop sig ekonomiskt – däremot skapar evenemangen gynnsamma förhållanden för näringslivet runt omkring. Åker man för att titta på en konsert, ja då ska man ha någonstans att bo, man ska äta, man kanske shoppar lite och besöker något annat evenemang. Det gäller att privata och offentliga aktörer drar åt samma håll.

Vill du se hela Görans föredrag? Du hittar en pdf häröppnas i nytt fönster 

Växjö & Co

Göran Ivarsson berättade om det som går under arbetsnamnet Växjö & Co och som är en gemensam satsning av Växjö kommun och näringslivet. Man beräknar starta i september 2007.

Strategiska satsningar av Växjö Citysamverkan

Tillbaka på scen berättade Rosmarie om sitt jobb som vd för Växjö Citysamverkan. Hon har med mycket gott resultat drivit samma frågor bland annat i Uddevalla (som nominerades till Årets stadskärna 2005).  Hon påpekade att Samverkan, Samarbete och Samverkan är något som krävs för att vi ska lyckas, vilket alla i lokalen var ense om att vi ska göra.

En av de mest omtalade satsningarna i Växjö är definitivt etableringen av World Trade Center.

WTC är en handelsorganisation som finns på 300 platser i 100 länder. De drivs och ägs lokalt.
Anders Öman, koncernchef på Kärnhem AB berättade lite om vad den här satsningen innebär för Växjö city. Målsättningen är bland annat att uppföra världens energisnålaste och miljövänligaste World Trade Center. En stark signaturbyggnad som kommer att inhysa såväl bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger.


Expansiva Växjö gör verkligen skäl för sitt namn!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag