Kontakta näringslivskontoret

Vi på Växjö kommuns näringslivskontor hjälper företag med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling. Du når oss via vårt kontaktcenter 0470-41 000.

Här kan du läsa om vem som gör vad och vilken service vi kan stå till tjänst med. Vi ser fram emot att höra från dig!

Näringslivskontoret

Björn Collin

Tf Näringslivschef. Leder och utvecklar verksamheten.
E-post: bjorn.collin@vaxjo.se

Johan Thorsell

Verksamhetsutvecklare för kommunkoncernens arbete med träbyggnadsfrågor. Vd Sustainable Småland.
E-post: johan.thorsell@vaxjo.se

Jesserina Flores

Näringslivsutvecklare för social entreprenörskap och sociala företag. Driver även ett EU-projekt; energi-och klimatcoach för små och mellanstora företag med stöd från energimyndigheten.
E-post: Jesserina.flores@vaxjo.se 

Jimmi Ohlsson

Näringslivsutvecklare, företagslots. Etableringsärenden.
E-post: jimmi.olsson@vaxjo.se

Karin Andersson

Projektledare. Samordnar Nätverket Expansiva Växjös mötesplatser t ex frukostträffar. 
E-post: karin.andersson4@vaxjo.se

Tina Erlandsson

Projektledare/kommunikatör. Nyhetsbrev, webb och sociala medier. Projektledare för IT-kampanjen itjobbivaxjo.selänk till annan webbplats och marknadskoordinator för eventet MAT.
E-post: christina.erlandsson@vaxjo.se

Therése Friman

Landsbygdsutvecklare. Kontaktperson gentemot kommundelscentra, landsbygdsprogrammet och besöksnäringen.
E-post: therese.friman@vaxjo.se

Joakim Hedvall

Landsbygdsutvecklare. Kontaktperson gentemot mindre tätorter och byar, bredband, mobiltäckning och gröna näringar
E-post: joakim.hedvall@vaxjo.se

Elina Landqvist

Näringslivsutvecklare, näringslivsservice, näringslivsförturer, administrativa uppgifter.
E-post: elina.landqvist@vaxjo.se

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2018
Jobb och företag