Atea om Växjös logistikläge

Atea är den ledande leverantören av It-infrastruktur i norden och Baltikum. Våra kunder ställer krav på korta och precisa leveranser. Vi har också stor grad av avancerade logistiska lösningar till våra kunder i hela norden och även med leveranser ut i hela världen.

Vi kombinerar ett kunnande inom logistik och It och kan på så sätt hjälpa våra kunder att effektivt få leverans av såväl ny It-utrustning fårdig att användas, samt återtag av den uttjänta utrustningen med både miljökorrekt och informationssäker hantering.
Detta kräver en bra position och tillgång till rätt kompetens. Vi ser att Växjö är en bra placering och passar oss väl när vi avser att växa vidare.

Claus Rougesen, koncernchef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Jobb och företag