Volvo om Växjös logistikläge

Volvo Construction Equipment AB har funnits med sin dumpertillverkning i Växjöregionen sedan flera decennier, vi är en fordonstillverkare som är starkt beroende av goda transport och lagringsmöjligheter i vårt närområde.

Vi har sett att Växjöregionen har stärkt sin infrastruktur och logistikkapacitet kraftigt under de senare åren, vi har idag närhet tilllntermodala loglstiklösnlngar, hög och flexibel kapacitet när det gäller 3parts logistik, nära samarbete med lärosäten och andra samhällsfunktioner som är viktiga för vår utveckling och kompetensförsörjnlng. Denna Infrastruktur utnyttjar vi än högre grad än tidigare och vi ser det som en styrka för vår framtida utveckling att god logistikkapacitet finns i vår omedelbara närhet.

Jörgen Sjöstrand, platschef Volvo CE, Braås Plant

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2017
Jobb och företag