Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Kluster

Växjöregionen har flera framgångsrika kluster som bygger på samverkan, såväl mellan företag som mellan företag, universitet och samhälle.

Aluminiumriket Sverige

Föreningen Aluminiumriket Sverige har till ändamål att stimulera ekonomisk tillväxt genom att skapa tillväxtmiljöer med kunskap om aluminium. Målet är att företagen i Aluminiumriket Sverige ska samverka inbördes samt med kunder och leverantörer, och på detta sätt ständigt utveckla kompetensen inom
produktion, kvalitet och kundanpassning. Verksamheten skall även bygga på samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. Aluminiumriket Sverige skall vara branschens kontaktorgan mot myndigheter och i standardiseringsfrågor samt svara för relevant opinionsbildning.

Tunga Fordon

Kronoberg och dess grannlän är ett centrum för företag som utvecklar och tillverkar tunga fordon: entreprenadmaskiner, dumprar, truckar, skogsmaskiner, hjullastare och specialfordon. Här finns även ledande leverantörer av komponenter och delsystem inom mekanik, hydraulik, IT, elektronik, etc. Dessa företag utgör kärnan i klustret Tunga fordon som representerar den starkaste sektorn inom regionens tillverkningsindustri.

Processen har skapat ett positivt klimat för samarbete och samverkan som medger fokusering och långsiktiga FoU-satsningar samt snabb och effektiv teknik- och kunskapsöverföring till och mellan företag och universitet inom strategiskt viktiga kunskaps- och kompetensområden. Besök Tunga Fordons webbplats här.länk till annan webbplats

Möbelriket

I Möbelriket förenas lång tradition och djupt kunnande inom möbelhantverk med klassisk och
nyskapande design till en av norra Europas mest spännande möbelmetropoler med tillverkare, underleverantörer och försäljning på en och samma plats. Besök Möbelrikets webbplats här.länk till annan webbplats

Centrum för byggande och boende i trä i Växjö - CBBT

CBBT ska vara en betydande aktör för att öka användningen av trä i byggbranschen och en mötesplats för branschledande företag. CBBT vill främja användandet av trä, förbättra rekryteringen till den trämekaniska sektorn och påverka forskningen att bli mer tillämpad, behovsstyrd och utvecklad. Besök CBBT:s webbplats här.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Jobb och företag