Lokala nätverk

Sustainable Småland

Sustainable Småland är ett regionalt nätverk med inriktning på kunskapsdelning och utveckling av innovativa och utmanande miljölösningar. Nätverket består av medlemmar från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Kontakt

Jesserina Flores
Telefon: 076-621 65 00
E-post: jesserina.flores@vaxjo.se
Webbplats: www.sustainablesmaland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information Engineering Center (IEC)

Nätverket IEC består för närvarande av 94 organisationer och företag. IEC:s uppdrag är att vara bryggan mellan IT-forskarna och omvärlden - FoU, kompetensutveckling och kunskapsöverföring med fokus på
Information Engineering.

Kontakt

Lars Hornborg
Telefon: 070-5857046
E-post: lars.hornborg@lnu.se
Webbplats: www.lnu.se/ieclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GoTech

GoTech är en förening som syftar till att öka intresset för industrin som arbetsplats. Föreningen drivs helt av medel från medlemmarna.

Kontakt

Maja Karlberg
Telefon: 073-728 23 23
E-post: maja.karlberg@gotech.nu
Webbplats: www.gotech.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Winnet Kronoberg - Qvinnor på G

Qvinnor på G är ett regionalt resurscentrum för Kronobergs län och ingår i ett nätverk med drygt 90 lokala och regionala resurscentra i Sverige.

Sedan Qvinnor på G bildades 1995 har ett stort antal projekt med olika innehåll genomförts. Bland annat har företagande kvinnor stärkts i sin yrkesroll genom utbildningar, seminarier, kurser, mässor och nätverksbyggande av olika slag. Qvinnor på G har också arrangerat tematräffar, hearings och deltagit i länets tillväxtarbete.

Kontakt

Telefon: 070-54 00 489 eller 070-69 00 813
Webbplats: www.kronoberg.winnet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Jobb och företag