Lokala organisationer

Företagarna

I Växjö finns en lokalförening för förtagare i kommunen samt ett regionkontor vars huvudsakliga uppgifter är: Nationell, regional och lokal företagarpolitik, opinionsbildning i angelägna företagarfrågor, lokala förmåne, service och information till företagarna. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Företagarnas övergripande uppgift är att skapa bra förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Är du nyfiken på vad ett medlemskap i Sveriges största organisation kan innebära för dig? Kontakta Företagarna Kronobeg eller surfa in på hemsidan.

Kontakt

Telefon: 0470-53 11 00
E-post: kronoberg@foretagarna.se
Webbplats: www.foretagarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Handel Region Sydost

Svensk Handel Region Sydost är inkörsport till köpmannasamverkan regionalt, till Svensk Handel, till arbetslöshetskassa och till detaljhandelns trygghetspaket i Köpmännens pensionskassa. Uppdraget är att underlätta köpmännens tillvaro och ta hand om besvärliga och tidskrävande delar av företaget samt bevaka handelns frågor och ge råd och hjälp i alla frågor som påverkar det dagliga arbetet i företaget.

Kontakt

Telefon: 0470-74 84 00
E-post: vaxjo@svenskhandel.se
Webbplats: www.svenskhandel.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Kontakt

Telefon: 0470-74 84 00
E-post: vaxjo@svensktnaringsliv.se
Webbplats: www.svensktnaringsliv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcentrum/ IUC Kronoberg AB

Teknikcentrum är en hjälporganisation utan eget vinstintresse som arbetar med att utveckla tillverkningsindustrin. Teknikcentrum erbjuder utbildningar, nätverk samt företagsutveckling. Vår medlemsförening består idag av ett 70-tal medlemmar.

Kontakt

Ulf Bild
Telefon: 070- 837 97 00
E-post: kansli@tec-kronoberg.se
Webbplats: www.tec-kronoberg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020
Jobb och företag