Bli medlem eller uppdatera dina uppgifter

Vi är ständigt på jakt efter engagerade beslutsfattare och påverkare inom näringsliv, universitet, organisationer, kultur, idrott och kommun som vill bidra till Växjös utveckling på ett eller annat sätt. Stämmer det på dig? Hoppas du vill vara med.

Finns du på ett företag med färre än fem anställda ser vi gärna att ni utser en representant från ert företag som medlem i Nätverket Expansiva Växjö.
Detta för att vi skall kunna ge plats till så många som möjligt.

Välkommen att engagera dig! 

Ändra kontaktuppgifter

Har du förändrade kontaktuppgifter och fortfarande vill vara med i vårt nätverk?
Fyll i formuläret!

Dina uppgifter kommer att läggas in i vår databas. Vår sändlista kommer endast att användas i samband med aktiviteter som anordnas av nätverket samt för nyhetsbrev som Näringslivsavdelningen på Växjö kommun skickar ut.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, begränsning eller radering av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på kommunen.
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

För att vara medlem behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter (postadress och epost). Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill att vi ska spara dessa uppgifter har du när som helt möjlighet att maila expansiva@vaxjo.se och begära att avsluta ditt medlemskap, då stryker vi alla uppgifter. Har du deltagit på ett frukostmöte sparas dessa uppgifter under 3 år. Detta för att vi ska kunna göra utvärderingar av frukostmötenas innehåll med hjälp av enkäter till dig som deltagit.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är för att göra inbjudningar till möten och information där Nätverket Expansiva Växjö står som avsändare och nyhetsbrev från Näringslivskontoret på Växjö kommun. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du själv väljer att vara medlem och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade och raderade under ditt medlemskap. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Business Update system. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Näringslivsavdelningen på Växjö kommun genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till expansiva@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Bli medlem i nätverket eller uppdatera dina kontaktuppgifter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Jobb och företag