För att vara medlem behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter (postadress och epost). Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill att vi ska spara dessa uppgifter har du när som helt möjlighet att maila expansiva@vaxjo.se och begära att avsluta ditt medlemskap, då stryker vi alla uppgifter. Har du deltagit på ett frukostmöte sparas dessa uppgifter under 3 år. Detta för att vi ska kunna göra utvärderingar av frukostmötenas innehåll med hjälp av enkäter till dig som deltagit.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är för att göra inbjudningar till möten och information där Nätverket Expansiva Växjö står som avsändare och nyhetsbrev från Näringslivskontoret på Växjö kommun. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du själv väljer att vara medlem och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade och raderade under ditt medlemskap. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Business Update system. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Näringslivsavdelningen på Växjö kommun genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till expansiva@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.