Om nätverket

I Nätverket Expansiva Växjö samverkar engagerade människor i beslutsfattande och påverkande roller som vill bidra till Växjös utveckling på ett eller annat sätt. 

Vi är övertygade om att när engagerade människor möts så föds idéer och möjligheter skapas. Det tror vi skapar drivkraft för en positiv utveckling både i regionen och för människorna i Växjö!

Gott ambassadörskap

Genom ett gott ambassadörskap stärker vi Växjös attraktivitet. Med gemensamma krafter arbetar vi för att utveckla Växjö mot framtidsvisionen. Samverkan bygger på allas aktiva medverkan. Alla har samma ansvar för utvecklingen av nätverksarbetet, att vara goda ambassadörer för Växjö och jobba för att nå våra gemensamma mål.  

Utvecklande möten

Nätverkets medlemmar bjuds in till frukostträffar ett antal gånger per år. Träffarna har teman som relaterar till de frågor som just nu är viktiga för Växjös attraktionskraft (målen och utvecklingsgruppernas arbete). Nätverksträffarna ska ge möjlighet att knyta nya kontakter och bygga relationer samtidigt som de syftar till att engagera medlemmarna till att arbeta för Växjös utveckling.

Medlemmarna

Nätverkets medlemmar ingår i en databas som administreras av Växjö kommuns näringslivsavdelning. Är du intresserad av att arbeta för Växjös utveckling och attraktionskraft? Har du förändrat kontaktuppgifter och fortfarande vill vara med i vårt nätverk? Välkommen att registrera dig som medlem.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2019
Jobb och företag