Inspiration- och strategigrupp

I Nätverket Expansiva Växjö samverkar engagerade människor i beslutsfattande och påverkande roller som vill bidra till Växjös utveckling på ett eller annat sätt.

Vår inspiration- och strategigrupp är Växjös förlängda arm. Med örat mot marken engagerar dom sig för Växjös bästa. Under minst fyra gånger per år träffas gruppen för att delge sina spaningar om vad man iakttar kring behov och utveckling i Växjö.

Gruppen är också sammanhållande organ för Nätverket Expansiva Växjö.

Medlemmar:

Tommy Eklund, IST AB
Elina Landqvist, Nätverket Expansiva Växjö
Anna Sjödahl, näringslivschef
Jenny Rungegård, Castellum
Monica Skagne, kommunchef
Anna Carlström, Familjen Kamprads stiftelse
Magnus Holm, kreatör
Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
Anna Persson, Re-Source AB
Jesper Rognefall, PM & Vänner
Helena Collin, Företagsfabriken
Nils-Petter Nilsson, Växjö Citysamverkan
Johannes Klintenheim, TJgruppen


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018