Bostäder, mark och lokaler

En väl differentierad bostadsmarknad attraherar till inflyttning och näringslivsutveckling. Utvecklingsgruppen bostäder, mark och lokaler samverkar för att förbättra bostadssituationen i Växjöregionen. 

Gruppen består bland annat av byggherrar, mäklare, förvaltare och finansiärer.

För närvarande pågår arbete i gruppen om:

  • Förtätning
  • Ökad byggnation och variation av bostäder

Nästa möte:

Information kommer!

Ansvarig för gruppen är Jan Johansson, affärschef OBOS Sverige AB . Välkommen att kontakta honom om du också vill vara med eller har frågor! Telefon 0470-70 73 86, e-post: jan.johansson@obos.se.

Bakgrund

Växjö har haft en hög nivå i bostadsbyggandet de senaste 10 åren. I snitt har det byggts cirka 450 bostäder/år vilket är högt sett ur ett nationellt perspektiv. Trots detta är bostadsbehovet stort. 

Kommunen har en stabil befolkningsökning med en ung profil och ökar med runt 1 000 personer om året. En expansion som skapar behov av nya bostadsområden. Detta behov ska främst fyllas genom förtätningsprojekt inom stadens gränser som på ett tydligare sätt knyter staden till sina omgivande sjöar.

Viktiga projekt framöver som kan nämnas är Bäckaslöv, Torparängen, Sjöudden, Välle Broar, Växjö Stationsområde, Vikaholm, Bredvik och Hovshaga centrum. Till dessa projekt kan läggas en mängd initiativ från privata aktörer såsom Dalbo centrum, Folkets park och kv. Trädan på Öster. De kommunala bostadsbolagen Vidingehem och Växjöbostäder har en viktig roll att fylla. Med cirka 1 300 bostäder i sin projektportfölj är förutsättningarna goda för en fortsatt jämn och hög takt i bostadsbyggandet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Jobb och företag