Logistik

Hur kan vi göra Växjöregionen mer attraktiv ur en logistisk synvinkel? Hur kan näringslivet och Linnéuniversitetet samverka bättre?

Gruppen består bland annat av olika logistikföretag, logistikansvariga på olika företag, representant från logistikutbildningen på Linnéuniversitetet, Växjö kommun mm. 

Ansvarig för gruppen är Lennart Simm, Logistic Manager Sweden Denmark Staples Solutions. Kontakta gärna Lennart om du vill vara med i nätverket eller har frågor.

Nästa träff:

Info kommer inom kort!

Prioriterade frågor och åtgärder:

  • Bidra till att Växjöregionen ska bli ännu mer attraktivt ur en logistisk synvinkel.
  • Öka samarbetet mellan företag och universitetet när det gäller logistikfrågor
  • Arbeta aktivt med kompetensförsörjning, infrastrukturfrågor och etableringssupport för att utveckla och förbättra möjligheterna att bedriva ett hållbart och effektivt logistikarbete i regionen.
  • Nätverket ska stimulera ökat samarbete i logistikfrågor inom industrin i Växjöregionen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2018
Jobb och företag