Näringsliv/VD-gruppen

Det goda näringslivsklimatet i Växjö och den småländska klurigheten skapar tillväxt och framtidstro. Växjös styrka är ett väl differentierat näringsliv. Utvecklingsgruppen är ett forum där de största företagen, universitetet och samhället regelbundet träffas.

Samordnare: Anna Sjödahl, näringslivschef, Växjö kommun. 

Gruppen består av: VD från Växjös största företag i kommunen, Linnéuniversitetet, Smaland Airport AB, samt kommunledningen. 

Aktuella frågor

Gruppen hanterar och diskuterar frågor kring kommunens och regionens utveckling, framtidsvision och vad som just nu är aktuellt.

Prioriterade områden:

  • Företagens kompetensbehov
  • Tillväxt- och attraktionsfrågor
  • Universitetets utveckling
  • Lobbying infrastrukturfrågor
  • Opinionsbildning
  • Kommunikationer och bostäder

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Jobb och företag