Expansiva Växjö frukostträff den 14 februari 2007

Östersjöregionen – 50 procent större köpkraft än hela Kina.  Vid årets första frukostmöte låg fokus på miljöfrågor och Östersjöutveckling. Växjös arbete med att minska fossilbränsleanvändningen har belönats med EU-pris.

Kommunstyrelsens ordförande Bo Frank presenterade Expansiva Växjös nyinrättade klimatkommission med politikerna Carl-Gunnar Hagberg och Carl-Olof Bengtsson i spetsen. Tillsammans med företagsrepresentanter och miljötjänstemän ska de fortsätta arbetet för att göra Växjö till Europas bästa klimatkommun. Ett uppmuntrande steg på vägen är priset Sustainable Energy Europe Awards 2007 för kommunens arbete med minskad fossilbränsleanvändning. Priset delas ut av EU-kommissionens Sustainable Energy for Europe Campaign.
 

Östersjöregionens snabba utveckling


Att grannar handlar med grannar är utgångspunkten i arbetet med att binda samman länderna runt Östersjön. Susanne Ingo, konsult på WSP Analys&Strategi redogjorde för de regionala kraftsamlingar som görs när såväl producenter som konsumenter ökar i snabb takt.
I södra Östersjöområdet korsas öst-västliga och nord-sydliga kommunikationsleder, som binder ihop gamla, nya och blivande EU-länder och förbinder norra Tyskland och Polen med Skandinavien. Området är viktigt för det regionala samarbetet och sammanhållning i hela Östersjöområdet. För att få en bättre samordning och uppföljning av transnationella aktiviteter behövs gemensamma diskussioner angående möjligheter och problem som finns för geografiska strukturer och regional utveckling.
Konkurrensen om investeringspengar för forskning och utveckling är stor, främst från Kina, USA, Indien och Japan. Ska Europa ha chans i konkurrensen måste regioner gå samman.
Med närmare knytning mellan de länder som har ”strandtomt” vid Östersjön är man uppe i 100 miljoner människor som kan konkurrera om investeringspengar. Tar man alla de tio länder som utgör den östra regionen i Europa kommer man upp i en befolkningsmängd på 310 miljoner med betydligt större köpkraft än Kina.
Snabbast i Europa växer Estland, Litauen, Lettland, Polen och Island. Direktinvesteringar gör Sverige hos sina närmaste grannar: Finland, Norge och Danmark.
Men flaskhalsar och felande länkar finns som hindrar snabbare regional utveckling. 

Lokal infrastrukturutveckling


För att öka rörligheten behövs SEBTrans-Link, en motorväg till sjöss och på land som skulle binda samman EUs gamla länder, nya länder och grannarna Ryssland, Vitryssland, Turkiet och Nordafrika.
Per-Olof Löfberg, infrastrukturplanerare på Växjö kommun och projektledare för EU projektet SEBTrans-Link,, berättade om vad som gjorts och behöver göras för att underlätta för gods och passagerare att röra sig i Östersjöregionen. Kartläggningen av flaskhalsarna på sträckan Göteborg – Karlskrona, väg 27, är klar. På gång är utredning vad som behövs för att underlätta godspendel på järnväg mellan Göteborg och hamnarna i Karlskrona och Karlshamn där en godsterminal i Alvesta ingår.

Slutsatser

  • Viktigt med fortsatt samverkan på transnationell nivå
  • Baltic-Link behöver synliggöras med en egen identitet
  • Den svenska delen av stråket behöver bli en del av TENT-T (Trans-European Transport Networks)
  • Persontrafiken är särskilt betydelsefull i stråket
  • Investeringar behövs i vägar, järnvägar samt terminaler
  • Sydöstra Sverige behöver en gemensam flygplats
  • Arbetet med att utveckla intermodala godstransporter behöver fortsätta.

Regionens flygplats

Lars Håkansson vd Växjö flygplats
Avslutningsvis presenterade sig Lars Håkansson, ny vd för Växjö flygplats. Hans mål till 2009 är tydliga: fördubblat passagerarantal, minst fem reguljära linjer och fem charterlinjer från Växjö.
– Vi utgår från era behov och ska vara en servicepartner för hela regionen, sade Håkansson.
Sedan mitten av januari kan Smaland Airport som enda flygplats i regionen erbjuda reguljär flygtrafik till Kaunas på andra sidan Östersjön.
Flygplatsens arbete ligger helt i linje med planerna att binda samman Östersjöregionen och de snabbväxande nya EU-länderna.
 Nästa Expansiva Växjö-träff blir vid ungdomsmässan DagX i Tipshallen den 30 mars kl. 14.
 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017