Expansiva Växjö nätverksträff 19 september

Vår tids största utmaning Nätverket Expansiva Växjös morgonmöte den 19 september hade underrubriken Förändrat klimat – förändrade affärsmöjligheter.

 

Alstom är med och formar framtiden


Mats Thimanson från Alstom inledde mötet med att berätta om Alstom, vars verksamhet i mångt och mycket bygger på miljöarbete. Här finns gas- och ångturbiner, vattenkraftsystem, generatorer och rökgasreningsaläggningar samt tåg och andra produkter inom området transport.
Just i Växjö utvecklar och konstruerar man avancerade system och produkter för rening av rök- och processgaser från bland annat stoft, svaveloxid och kväveoxid.

Växjö klimatkommission med långt gående klimatmål


Henrik Johansson, projektledare Växjö kommun, rapporterade från utvecklingsgruppen Växjö klimatkommissions arbete. Ett av kommissionens mål är att halvera Co2-utsläppen till år 2010. Utsläppen har minskat 30 % från 1993.
Viktiga punkter i arbetet är cykelvägar, kollektivtrafiken, alternativa drivmedel och miljövänligare fordon.
Henrik passade också på att bjuda in till en öppen dialog med klimatkommissionen onsdagen den 3 oktober kl 07.30 - 09.00 på Veab. Mejla din anmälan till: info@veab.se

Miljödiplomera ditt företag


Flertalet företag jobbar redan miljömedvetet, berättade Per-Anders Sandberg som är informatör på Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, men långt ifrån alla tar steget att miljödiplomera sig. I Sverige finns 350 miljödiplomerade företag – 4 av dem i Växjö. Fler är dock på väg.
Var för ska man då miljödiplomera sitt företag? Per-Anders gav några motiveringar:
• Det ger ordning och struktur på miljöarbetet
• Man tillgodoser behov på marknaden
• Man effektiviserar arbetet och resurserna vilket resulterar i bättre eknomi
• Man tar ett eget ansvar mot en hållbar utveckling
• Det kan vara ett steg mot en ISO-certifieringAnna Nicklason, som även hon jobbar på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, berättade om hur man går till väga om man är intresserad av att miljödiplomera sitt företag. Systemet är enkelt och lättöverskådligt, och man betar av det i sin egen takt. Kostnaden ligger på mellan 4- 6000 kronor beroende på hur stort företaget är. För de pengarna får man bland annat en pärm som innehåller checklistor och praktisk handledning. När 75 % av de praktiska åtgärderna är avklarade görs en revision. Systemet är kvalitetssäkrat. Det miljöcertifierade företaget får ett diplom och en logotyp att använda i sin marknadsföring.

Klimatneutralt företagande


Annika Johansson från Respect Europé berättade om BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change) som är en sammanslutning företag som gått samman och jobbar med miljöfrågor. IKEA, NCC, DHL, Maersk air, Statoil och Länsförsäkringar är några av BLICCs medlemmar.
Luftfartverket var först ut med att sträva mot klimatneutralitet –  där utgångspunkten är att omställningen går snabbare om utsläppen får ett pris.
Klimatneutralitet uppnås genom att man beräknar företagets Co2-utsläpp, genomför åtgärder för att minska dessa samt kompenserar för de utsläpp som kvarstår genom att investera i reduktionsenheter som minskar utsläpp någon annan stans i världen. Klimatfrågan är ett globalt problem – i-länderna står för 20 % av jordens befolkning, men förbrukar 80 % av energin!Annika poängterar att miljöarbetet även har positiva ekonomiska effekter för företagen och hon ger MKB Fastighets ABs arbete med energieffektiva fastigheter som exempel. De gjorde en 100 miljoners investering och sparar 40 miljoner per år genom att energianvändningen minskade med 20%! Bränsleeffektiva transporter och fordon är ytterligare ett exempel som Annika tar upp. Visst du till exempel att rätt lufttryck i bilens däck kan spara var 5:e tankning? Eller att valet av motorolja kan spara 2,5 %?Det var många mötesdeltagare som hade funderingar, frågor och åsikter och det kan konstateras att miljöarbetet engagerar folk, men det finns inte alltid enkla svar på frågorna som uppstår. En fråga som till exempel diskuterades var etanol som drivmedel. Är det verkligen försvarbart att man odlar grödor i Brasilien, kanske genom att skövla regnskog, och sedan transporterar den utvunna etanolen hit till oss? Annika menar att man måste börja arbetet någonstans. Att vi måste ställa krav på lokalproducerade bränslen, att bilarna måste bli mer energieffektiva och så vidare.
Vill du och ditt företag också börja någonstans? Läs mer på: www.klimatneutral.selänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag