Inspirerande ledarskap

Nätverket Expansiva Växjö bjöd på frukost ute på universitetet samt en inspirerande och glädjefylld stund med Calle Hageskog och Nanne Bergstrand.

Kristina Alsér inledde morgonen med att berätta om arbetet i Framtid Kronoberg.
- Alla är välkomna, men man måste vara beredd att engagera sig, sa hon med eftertryck.
Konjunkturen har drabbat länet hårt, sa hon, men poängterade samtidigt att vi, bland annat i Framtid Kronoberg, samlat krafterna och resurserna, vilket kommer att föra oss framåt. Växjö som värd för ministermötet beskrev Kristina som en kick off för framiden. Mie Jernbeck bjöd sedan upp Calle Hageskog och Nanne Bergstrand för en dubbelintervju om ledarskap. De båda männen bjöd till många skratt med sin tydliga självdistans till erfarenheter genom åren, samtidigt som deras ord väckte både eftertanke och inspiration.Nanne poängterade vikten av att ha en övergripande vision.
- Vet man inte vart man vill hamnar man någon annan stans. Har vi ingen vision känns det tomt så fort vi uppfyllt målen.Han visade också på tankens kraft och menade att vi borde arbeta på att skapa minnen av framtiden genom att tänka tankar som för oss mot goda resultat.
- 90 % av alla tankar vi tänker är samma som vi tänkte igår.
Det kan vi utnyttja, menade han. Genom att lära in ett nytt tankesätt kan vi påverka de tankar vi tänker och på sikt även våra prestationer.
- Tänker man ”är vi så här dåliga” – då presterar man inte bra. Calle Hageskog berättade om hur han arbetat med att lära in nya tankesätt. När han pratade respekt med spelarna i Davis Cup-laget enades de alla om att det var detsamma som ”alla människors lika värde”.
- Det innebär alltså att man inte kan skälla ut domaren. Det var den svåraste lärdomen. Framtidstro är bland det viktigaste för en ledare att frammana, menade Nanne. Men ett vanligt misstag är att bara se till resultaten man vill uppnå och då glömmer man bort att det krävs prestationer för att nå resultat. För att prestera bra måste man träna.
- Ni spelar match varje dag. Vi spelar ett visst antal matcher och tränar dessemellan. När tränar ni?
Nanne riktade frågan till publiken som fick en tankeställare. Ja, när tränar vi på att göra det jobb vi måste göra för att nå de där fantastiska resultaten vi förväntar oss? Bo Frank avslutade frukostträffen med att ge Calle, Nanne och Mie ett minne av framtiden, en skiva med kvällens konsert med Per Tengstrand och Ola Salo.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag