Växjös resa mot framtiden

På kvällen den 16 september hade Nätverket Expansiva Växjö första workshopen för Växjö – Europas grönaste stad. 83 personer deltog och tidigt morgonen därpå kom det ytterligare 86 personer som ville vara delaktiga i Växjös resa mot framtiden.
Caroline Dunne från Möteslabbet i Växjö var mötesledare under nätverksträffarna och såg till att vi höll den gröna tråden genom hela passet. Med inspirerande tankar, ord och bilder utmanades deltagarna i att tänka kring betydelsen av grönt när man pratar om gröna platser.  

Platsvarumärke - en utmaning

Per Ekman från Geobrands, en av Sveriges främste specialister på platsvarumärken, föreläste om förutsättningar för att skapa ett starkt platsvarumärke. Per berömde också Växjö för sina framgångar i nätverksarbete. Nätverket Expansiva Växjö är unikt i sitt slag, menar han och andra städer tittar beundrande på oss. Platsvarumärket Växjö - Europas grönaste stad är en utmaning som kräver gemensamma krafter för att vara trovärdigt. Ett varumärke är ett löfte till omvärlden och Europas grönaste stad utlovar en hel del som vi måste se till att uppfylla. Det är också ett visionärt platsvarumärke, vilket samlar människor mot ett gemensamt mål. 

Workshop - vad måste vi göra?

Mötesdeltagarna fick sedan diskutera och komma med förslag på vad som konkret måste göras för att Växjö ska uppnå sitt mål som en internationellt attraktiv mötesplats med världsledande miljöarbete, kreativ näring och stolta invånare. Med hjälp av det digitala mötesverktyget Zing kunde alla deltagarnas svar dokumenteras på storbildsskärmen och vid uppläsning av de många idéerna och förslagen var det tydligt att ambitionerna och förväntningarna är höga. Svaren på frågan vad var och en själv kan göra visade dock också att även engagemanget och den egna viljan att bidra till att utveckla Europas grönaste stad är mycket stor hos nätverkets deltagare. Tack för fantastiska workshops!
Alla inkomna förslag är nu sammanställda (de är väldigt många…:-) och de går bra att ladda ner. Tillsammans med tidigare underlag ska vi nu också arbeta fram en ny verksamhets- och handlingsplan för Växjös framtid. Resan fortsätter… 
 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag