Växjövän 16 april 2008


Träff med Växjövän 16 april

 

Onsdag den 16 april träffades Växjövännerna på Sandviksverket för att lära mer om Europas grönaste stad.

 Johan Eriksson, internationell samordnare på Växjö kommun, inledde med att berätta om det stora internationella intresse som finns för Växjö och framförallt vårt klimatarbete. Besöksstatistiken ökade kraftigt förra året efter det att Växjö uppmärksammades som Europas grönaste stad av BBC. Besöken har sedan dess blivit ännu fler och det mediala intresset är mycket starkt. Växjö får besök av bland annat amerikanska, franska, italienska och japanska journalister. - Europas grönaste stad ett statement och en viljeinriktning, förklarar Sarah Nilsson, som ansvarar för strategiska miljöfrågor på Växjö kommun.
Hon berättade om den resa hon varit med om sedan 1995 då Växjö främst var känd för oljeskandalen och sjörestaureringarna fram till nu när man benämns som Europas grönaste stad tack vare framgångsrika klimatåtgärder inom framförallt koldioxidutsläppen samt bioenergi.  Sarah tror att sjörestaureringarna har banat väg för det klimatskyddsarbete vi har idag. Redan 1996 fattade man beslut i Växjö kommun om att minska användningen av fossila bränslen. Detta var oerhört tidigt och beslutet fattades dessutom i politisk enighet, vilket var ännu mer anmärkningsvärt. Målet är att minska de fossila bränslena med 50% till 2010.
- Det är det tuffaste mål jag har sett, säger Sarah.
Vi kan uppnå målsättningen till 2010, men det är svårt. Det som återstår är att påverka transportsektorn och finna alternativ till bränsle och transporter. Ulf Johnsson redogjorde för VEABs historia och visade hur man näst intill uteslutit olja ur produktionen. Från att ha varit helt dominerande utgör oljan nu endast 1,5-5%. Att använda biobränsle har var dock inte självklart från början. När man inledningsvis ville finna ett alternativ till olja var det lockande att börja använda kol eftersom detta var betydligt billigare. Man förstod dock att det skulle bli svårt att få en acceptans för detta och därmed beslutade man sig för biobränsle, vilket visat sig vara en framgång för inte bara VEAB utan även Europas grönaste stad. Lars Ehrlén på VEAB berättade också om SAMS – ett projekt i syfte att spara elenergi. Målsättningen är att minska elanvändningen med 5%. Att det är möjligt kan man redan se i de resultat som hittills uppvisats i SAMS-tävlingarna. Läs mer på www.sams.se
Kvällen avslutades med en rundtur inne på Sandviksverken.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag