VäxjöVän 22 oktober 2008

Växjös framtid

 Växjös framtid stod på agendan när Ambassadörsnätverket Växjövän träffades den 22 oktober.

Caroline Dunne från Möteslabbet höll i workshopen som kretsade kring vad som krävs för att Växjö ska uppnå sitt mål som en internationellt attraktiv mötesplats med världsledande miljöarbete, kreativt näringsliv och stolta invånare.  Per Ekman från Geobrands, en av Sveriges främste specialister på platsvarumärken, föreläste om förutsättningar för att skapa en attraktiv plats och ett starkt varumärke.  Alla inkomna förslag från workshopen fungerar nu som underlag för en ny handlingsplan med syfte att öka Växjös attraktivitet.  Nästa träff med ambassadörsnätverket är den 15 april 2009 då temat blir värdskap – med ett gott ambassadörskap för Växjö.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag