Växjövän träff 23 maj - Vem var Linné?

Vem var Linné?

Ja den frågan fick ett 40-tal växjövänner delvis svar på när Torbjörn Lindell visade Örtaboken och delade med sig lite av den enorma kunskap han besitter när det gäller blomsterkungen Carl von Linné.

 

Efter det att Lillo-Ann Ericsson hälsat alla välkomna berättade Bo Frank senaste nytt från Växjö. Att Växjö växer så det knakar vet nog de flesta. Bo berättade att 70% av de företag i regionen som Svenskt Näringsliv har tillfrågat säger att de kommer att nyrekrytera inom den närmsta framtiden.
I och med att kommunen har en tillväxt på ca 1000 personer per år är det stora kommunala problemet bristen på bostäder.
Bo berättade också att arenastadsprojektet fortsätter och byggstarten beräknas till 2008-2009. Att ett världsunikt byggprojekt i centrum skulle presenteras senare i veckan gav han också en vink om. (Under onsdagen avlöjades mycket riktigt World Trade Center-satsningen.) 

Linné i kronologisk ordning

Torbjörn Lindell, Linnékännare och lektor på Katedralskolan, berättade på ett mycket underhållande och levande sätt om världens mest kände vetenskapsman. 

Här kommer några av milstolparna i blomsterkungens liv:
• Carl föddes i Råshult den 13 maj 1707. På grund av ändrad tideräkning har dock den 23maj blivit det officiella datumet.
• 1714 började Carl sin skolgång, då han reste till Växjö tillsammans med gymnasisten Johan Tellander. Detta var dock en tid då Carl vantrivdes med sin tillvaro. Att vid så unga år vara så långt hemifrån och tvingas bo med någon han inte tyckte om.
• 1716 startade Carls formella skolgång i Karolinerhuset. I hans anteckningsbok kan man bland annat se det schema varefter han läste mellan 1725-1727.
• Skoldagen började redan kl 6, måndag till lördag. 75% av tiden ägnades åt teologi, grekiska och latin. Detta på grund av att skolans enda syftte vid den här tiden var att utbilda präster.
• 1727 gick Carl ut gymnasiet som nr 11 av 16, vilket han verkligen inte var nöjd med. Han fortsatte att studera vid Lunds universitet.
•1732 gjorde Linné sin första landskapsresa. Han reste till Lappland helt på egen hand.
• I december 1735 publicerades Linné Systema Nature, vilken delar in alla växter i 24 klasser. Publikationen accepterades i stort sett av världens alla botaniker. Linné bodde vid den här tiden i Holland
• 1738 återvände han till Sverige – berömd i hela den lärda världen, men okänd i Sverige.
• 1741 blev Linné professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet.Torbjörn läste även valda delar ur den berömda Örtaboken, som faktiskt kan läsas som originalet är skrivet. Det finns en förvånansvärd spänst och friskhet i språket, påpekar Torbjörn. 

Linnéveckan

Efter kaffepausen berättade Christina Persson, som är samordnare i Linnéjubileet, om det firande som kommer att äga rum runt om i länet under Linnéveckan. Den 17 maj inleds firandes och bland de större evenemanget kan nämnas av kronprinsessan Victoria besöker Råshult den 19 maj. Att linnéjubileet är stort finns det ingen tveka om!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag