Växjövän träff 24 oktober 2007

Växjö – Sveriges bästa stadskärna 2010

VäxjöVän på Mat & Dryck den 24 oktober 2007. Genom ett nära samarbete mellan alla intressenter kan Växjö bli Årets stadskärna 2010. Det är en utmaning som ska kunna resultera i både att Växjö blir en bättre stad att bo i och att Växjös näringsliv blir mer konkurrenskraftigt.


Budskapet engagerade många Växjövänner vid en välbesökt samling på Mat & Dryck den 24 oktober. Deltagarna i träffen bidrog med både många egna idéer och kritiska frågor.Rosemarie Lindström, vd för Växjö Citysamverkan AB, berättade om den allt mer prestigefyllda utmärkelsen Årets stadskärna. Det inte är någon är en vanlig tävling mellan städer utan en utmaning där deltagarna tävlar mot sig själv. Utgångspunkten är att genomföra den största förbättringen på kort tid.
Detta är inte något självändamål utan en utveckling som gynnar invånare, näringsliv, kulturliv, besökare, ja alla som bor i eller besöker Växjö.
För att snabbt göra stadskärnan i Växjö mer attraktiv är det, enligt Rosemarie Lindström, nödvändigt att utgå från det som redan är unikt och göra det bättre. Det unika läget mellan sjöarna kan utnyttjas och utvecklas ytterligare. Bertil Valliens altarskåp i domkyrkan lockar busslast efter busslast av besökare liksom bronsdamerna utanför konsthallen. Att utveckla kulturutbudet ytterligare skulle bidra till att locka fler besökare till Växjö
Handeln har i många hundra år varit motorn i Växjös utveckling och Rosemarie Lindström såg inte den planerade Arenastaden som något hot mot Växjös stadskärna. Den är snarare en möjlighet till ytterligare utveckling.

Förädling av stadskärnan redan igång

Arbetet med att förädla stadskärnan är redan igång. Växjö Citysamverkan ägs av fastighetsägarna och näringsidkarna i centrum tillsammans med Växjö kommun. I samarbete med andra intressenter som exempel Växjö & Co har en rad arbetsgrupper för utveckling av olika områden dragits igång.
Här är några exempel på förändringar dessa grupper redan nu arbetar med:
• Belysningen i centrum ska förbättras. Det ska göra staden både mer spännande att vistas i under den mörka tiden på dygnet men också förbättra tryggheten.
• Tryggheten och säkerheten ska öka. En trygghetsvandring med representanter för bland annat polisen och kommunen har genomförts. Här definierades platser med höjda risker där konkreta förbättringar nu ska genomföras.
• På Stortorget planeras nu både en isbana och en ny servering.
• Den nu långsmala stadskärnan ska breddas genom att miljön på Sandgärdsgatan rustas upp. Det finns också planer på en ny passage mellan Storgatan och Sandgärdsgatan.
• En grupp arbetar med att genomföra ett klimatsmart centrum som ska göra Växjö till en ännu grönare stad.

WTC till Växjö

Ett planerat World Trade Center, WTC, på det område som begränsas av Norra Järnvägsgatan, järnvägen, Tegnérkyrkogården och Linnéparken kommer att förändra stadskärnan i Växjö dramatiskt.
Peter Carlsson, vice vd för Kärnhem, berättade om idéerna på ett WTC hade uppstått. Som Växjöbo sedan födseln känner han stolthet över Växjö, men tycker att den miljö som möter besökare som med tåg och buss inte är mycket att vara stolt över. Den hör mer hemma i en sunkig småstad än i en stad som vill ha 100 000 invånare.
Kärnhems diskussioner med Växjö kommun om att göra något bättre av området kring järnvägsstationen ledde till en kontakt med Word Trade Centers världsorganisation. Det ledde till ett avtal som nu ska göra Växjö till en av 300 orter i världen med ett World Trade Cente. Nu utreds förutsättningarna för en kommande arkitekttävling kring områdets utformning.  Ett basalternativ innebär att området norr om järnvägen bebyggs med kontor, butiker, ett större resecentrum och bostäder. Ett mer omfattande alternativ innebär att järnvägsspåret byggs över för att ge plats åt ännu större ytor med kanske ett hotell.
Själva WTC-kontoret ska inrymmas i en så kallad signaturbyggnad som ska få en spektakulär utformning. Peter Carlsson lovade också att arbeta för att hänsyn ska tas till Växjö byggnadstradition när området utformas. Målet är också att World Trade Center i Växjö ska bli världens med energisnåla WTC.
Om allt fungerar som planerat ska byggstarten kunna ske år 2010.

Nytt stadsmiljöprogram

Ulf Agemark, trafikchef i Växjö kommun, berättade för Växjövännerna om Växjös nya stadsmiljöprogram. Det har varit ute på remiss och ett beslut väntas i vinter. Det ska leda till en långsiktig förbättring av stadsmiljön.
Den nuvarande utformningen av gågatorna i centrum har hunnit blir 20 år gammal och behöver förändras – inte minst som en följd av att så många fler människor nu rör sig i centrum.
Nästan allt ska ses över. Stadens golv, gångytorna, ska förbättras bland annat för att göra stadskärnan mer tillgänglig för synskadade och rörelsehindrade. Stadens möbler ska bli mer enhetliga. Belysningen ska ses över för att både ge bättre allmänbelysning och mer trivselljus. Både kiosker och andra mindre byggnader ska bli mer enhetliga och få en ökad kvalitet. Utsmyckningen av stadskärnan ska också ses över för att göra stadskärnan mer attraktiv
Flera av de förändringar som Rosemarie Lindström redogjorde för som steg på vägen mot Årets stadskärna 2010 finns också med i diskussionerna om stadsmiljöprogrammet. Det gäller exempelvis ett mer levande Stortorg och en passage mellan Storgatan och Sandgärdsgatan Rosemarie Lindström avslutade träffen med att uppmana Växjövännerna att inte vara rädda för förändringar. Allt utveckling förutsätter förändring.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag