Vision: Så bygger Växjö mest och bäst

Nätverket Expansiva Växjö presenterade ett fullspäckat program med fokus på hur framtiden byggs i Växjö under frukostträffen på SF Bio den 19 november.

 

Sjöstaden Växjö

Kristina Thorvaldsson, planeringschef på Växjö kommun berättade att man arbetar efter tre ledstjärnor när man planerar stadens utveckling; ”En stad för alla”, ”Den sammanhållna staden” och ”Sjöstaden”. Det innebär en förtätning av staden, utveckling av områdena kring alla Växjösjöar samt allt fler mötesplatser i form av trädgårdsparker, aktivitetsparker, mm. 

Den moderna trästaden i Växjö

Växjö är ledande när det gäller att bygga i trä, sa Erland Ullstad, professor i stadsbyggnad Blekinge Tekniska högskola. Han berättade om de unika byggnadsprojekten i Växjö, så som Välludden, Välle Broar (Limnologen och Portvakten) samt framtida projekt som tennisarena, Limnologen södra och planerad utbyggnad på campus. Målet är att 2012 arrangera en byggmässa med ett dussintal stora träbyggen i Växjö. 

Samverkan - triple helix

Marie Johansson, docent och universitetslektor Teknik & Design vid Växjö universitet (snart Linnéuniversitetet) berättade också hur Växjös byggande i trä i stor utsträckning sker i samverkan mellan universitet, kommun och näringsliv. Det handlar dels om forksning, men också om dokumentation och utvärdering av projekten. 

Passivhus

I Växjö bygger man allt fler passivhus. Simone Kreutzer, energiexpert och passivhuskonsult från Tyréns berättade vad passivhus egentligen är och varför de röner sådant intresse. Hon visade också på olika passivhusbyggnader runt om i världen och poängterade att passivhus faktiskt kan vara vackra byggnader. Som ett led i passivhusfilosofin slog hon också fast att den miljövänligaste energin är den som inte behövs alls.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag