Unga företagare

Förutom de traditionella nätverken och företagsklubbarna finns flera nätverk som arbetar för att skapa kontakter mellan unga företagare.

Drivhuset

Ett nätverk för studerande som startar och driver företag under studietiden. Syftet med Drivhuset är att aktivt verka för ökat entreprenörskap och företagande bland studenter i Växjö samt att arbeta för ett ökat samarbete mellan regionens företag och studenter.

Kontakt

Telefon: 0470-70 80 40
E-post: vaxjo@drivhuset.se
Webbplats: www.drivhuset.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung företagsamhet

Verksamheten syftar till att föra in kunskap om företagande och näringslivets villkor i gymnasieskolan. Det görs genom att erbjuda ett unikt utbildningsprogram som bygger på att ungdomarna själva startar och driver så kallat UF-företag. Att driva UF-företag är ett bra sätt att få kunskap och insikt kring företagande och dess villkor, samtidigt som den egna drivkraften och entreprenörsandan uppmuntras.

Kontakt

Telefon: 0470-74 84 44
E-post: info@ungforetagsamhet.se
Webbplats: www.ungforetagsamhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätverket SIP

Nätverket SIP består av sex olika organisationer och verksamheter. Nätverket SIP driver projekt, stödjer föreningsverksamhet och arbetar med uppdrag. Nätverket har verksamhet inom många olika områden, exempelvis kultur, entreprenörskap, föreningar, jämställdhet, utbildning och internationella frågor. Nätverket SIP ska vara en plattform för personer som vill förverkliga sina idéer.

Kontakt

Telefon: 0470-79 46 66
E-post: info@natverketsip.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Jobb och företag