Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Policy för samhällsentreprenörskap och sociala företag

Här kan du ta del av Växjö kommuns policy för samhällsentreprenörskap och sociala företag.

Denna policy tar sin utgångspunkt i att det ideella engagemanget har stor betydelse för utvecklingen av välfärden och demokratin. Samhällsentreprenörskap bedrivs av idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, kulturföreningar och ungdomsföreningar. Det finns inom kyrkliga samfund, samfälligheter och samhällsföreningar. Samhällsentreprenörskapet bidrar till arbete och inkludering åt de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Policyn anger Växjö kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin samt pekar på några områden, främst arbetsintegrering, som bör spela en större roll i framtiden. Policyn riktar sig till medborgarna, kommunens anställda, näringslivet, föreningslivet och andra berörda aktörer.

Ladda ner policyn genom att klicka på länken i rutan till höger!

För mer information

Fredrik Lindblad, näringslivschef
E-post: fredrik.lindblad@vaxjo.se 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2020
Jobb och företag