Arbetsgivarcenter

Arbetsgivarcenter ger arbetsgivarna en väg in till insatser och service för att hitta nya medarbetare och skapa nya jobb till arbetssökande. Vi ger också arbetssökande ökade möjligheter till matchning mot företag som behöver mer personal.

Medarbetarna på Arbetsgivarcenter

Vi skapar även möjligheter för samarbeten med företag som behöver kompetensförsörjning.

Vårt erbjudande till arbetsgivare:

 • En väg in till det offentliga när det gäller kompetensförsörjning.
 • Vi driver kompetensförsörjningsprocesser kring insatser för våra nyckelföretag
 • Alltid återkoppling med hjälp av starka support- och stödfunktioner
 • Kandidatpresentationer
 • Identifiera utbildnings- och rekryteringsinsatser
 • Arrangerar rekryteringsträffar
 • Arbete för en KAM (Key Account Manager-metodik) utifrån arbetsgivarnas krav och önskemål.
  Kan beskrivas med följande rubriker:
  Fokus på kompetensförsörjning
  Hålla kontakten och löpande rapportera
  Vara ambassadörer 

Gemensam satsning på arbetsgivare

Arbetsgivarcenter är en gemensam offentlig satsning där Växjö kommun och Arbetsförmedlingen samlats i gemensam lokal för att möta den primära målgruppen; arbetsgivare. Vi finns på Kungsgatan 3 i Växjö.

Arbetsgivarcenter bidrar till kompetensförsörjning, ökad sysselsättning och har en stark koppling till den regionala samverkan genom ordinarie verksamheter och projekt.

Matchning

Tillsammans med företagen genomför vi matchningar som omfattar hela batteriet av insatser som finns inom det offentliga. De innehåller rekryteringar men även, och kanske framförallt; guidning bland utbildningsinsatser som finns tillgänglig inom våra breda offentliga verksamheter. Vi bidrar till att nya rekryteringsinsatser skapas efter arbetsgivarnas behov och rådande bristyrken.

Vill du veta mer och har frågor; kontakta Rickard Fransson, projektledare Arbetsgivarcenter. Telefon 0470-438 56, e-post: rickard.fransson@vaxjo.se

Du kan läsa mer om Arbetsgivarcenter och vad vi erbjuder i relaterat dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Jobb och företag