Enkät - det regionala kompetensbehovet

Näringslivskontoret och Växjö Yrkeshögskola gör en enkät för att inhämta information om och göra bedömningar av det regionala kompetensbehovet.

Denna information används i syfte att finna underlag för att skapa nya utbildningar utifrån kompetens och yrkesroller. Yrkeshögskoleutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform. Utbildningarna bedrivs under 1-2 år med stor del Lärande i Arbete, vilket innebär praktiskt lärande i skarp miljö och där så gott som samtliga får arbete efter avslutade studier.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2017
Jobb och företag