Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Sök finanisering

Företag behöver kapital för att starta, växa och utvecklas.

Det finns många myndigheter, stiftelser och organisationer som är till för att stötta dig som företagare. Både i form av kunskap och med kapital.

Såddinvesteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ej krav på medfinansiering. Unik idé. Max 2,5 miljoner kronor
Kontakta Almi Invest, Erik Ydren
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Expansionsinvestering
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Finansieringspartner krävs. Cirka 3-5 miljoner kronor, max 10 miljoner kronor.
Kontakta Almi Invest, Erik Ydrénlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Entreprenörsinvestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Erbjuder ägarkapital, leasing och lån.
Kontakta Entreprenörsinvestlänk till annan webbplats

Innovationslån
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Max 400 000 kronor
Kontakta Almilänk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mikrolån
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Främst för nyföretagare. Bankfinansierings krävs inte.
Max 250 000 kronor
Kontakta Almi, Stina Madeberg
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagslånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Inga beloppsgränser
Kontakta Almi, Annelie Johnsson
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtlånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Minst 250 000 kronor. Lägre ränta, amorteringsfrihet upp till tre år.
Kontakta Almi, Joacim Starck
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exportlånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Inga beloppsgränser
Kontakta Almi, Ulf Norberg
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronanlån
Endast för företag som uppfyller Inkubatorns krav.
Max 500 000 kronor.
Kontakta Företagsfabriken, Helena Collin
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mikrolån från Mikrofonden
Mindre belopp, kräver medlemskap i Mikrofonden Kronoberg
Kontakta Coompanion, Nina Englundlänk till annan webbplats

Förstudiemedel för produkt- och tjänsteutveckling, max 25 000 kronor (privatperson) 50 000 kronor (företag)
Kontakta Almi, Louise Oscarson
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resecheckar för internationalisering (IAK-checkar), max 25 000 kronor (max 50 procent av kostnaden)
Kontakta Almi, Andreas Schrofflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Växarenacheckar för internationalisering, max 40 000 kronor, enbart för deltagare i Växarena
Kontakta Almi, Elisabet Forslund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammets olika stöd
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Länsstyrelsen, Anders Meijer

Innovationscheckar för småföretagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Almi, Louise Oscarson
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Affärsutvecklingscheckar för internationaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Almi, Louise Oscarson
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Starta eget bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Arbetsförmedlingen

Förinvestering
Royalty som kan omvandlas till ägarkapital, max 300 000 kronor
Kontakta Almi Invest, Erik Ydren
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verifieringsmedel för nyttiggörande forskning. Endast för personer knutna till Linnéuniversitetet. Ej kommersialiseringsfokus.
Kontakta Linnéuniversitetet, Emma Hermanssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om finansiering:

Behöver du vägledning för att veta vad just ditt företag behöver? Kontakta näringslivsavdelningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Jobb och företag