Bidrag

Förstudiemedel för produkt- och tjänsteutveckling, max 25 000
kr (privatperson) 50 000 kr (företag)
Kontakta Almi, Louise Oscarson
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resecheckar för internationalisering (IAK-checkar), max 25 000 kr (max
50% av kostnaden)
Kontakta Almi, Andreas Schrofflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Växarenacheckar för internationalisering, max 40 000 kr, enbart för
deltagare i Växarena
Kontakta Almi, Elisabet Forslund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammets olika stöd
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Länsstyrelsen, Anders Meijer

Innovationscheckar för småföretagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Almi, Louise Oscarson
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Affärsutvecklingscheckar för internationaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Almi, Louise Oscarson
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Starta eget bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakta Arbetsförmedlingen

Förinvestering
Royalty som kan omvandlas till ägarkapital, max 300 000 kr
Kontakta Almi Invest, Erik Ydren
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verifieringsmedel för nyttiggörande forskning
Endast för personer knutna till Linneuniversitetet. Ej
kommersialiseringsfokus.
Kontakta Linnéuniversitetet, Emma Hermanssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2018
Jobb och företag