För dig som företagare med anledning av corona

Växjö kommun sätter in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem och få annan information som just nu kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Företagslots - guidning för dig som företagare

Vi på Växjö kommun finns som stöd för dig som företagare och du är välkommen att kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Verksamt.se har tagit fram en sammanställning över flera av de stödåtgärder och lagändringar som finns. Innehållet uppdateras löpande.länk till annan webbplats

Ladda ned affischen: Tillsammans kan vi minska smittspridnngen

Vi har tagit fram en affisch med information om hur vi tillsammans kan stoppa smittspridningen. Ladda gärna ned, skriv ut och sätt upp den på din arbetsplats, i din butik eller på din restaurang.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen - affisch

Allmän provtagning

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte.

www.regionkronoberg.selänk till annan webbplats

Företagarnas coronalinje

Vid sex tillfällen har Växjö kommun bjudit in till företagarnas corona-linje - ett digitalt mötesforum där du som företagare haft möjlighet att ställa frågor till experter.

Företagarnas coronalinje är ett samarbete med Almi Kronoberg, Region Kronoberg och övriga kommuner i Business Region Kronoberg.

Mötet den 27 maj hade temat Det nya nuläget- Hur blir hösten?
Du kan titta och lyssna på mötet från den 27 majlänk till annan webbplats

Mötet den 15 maj handlade om digital närvaro i coronatider.
Du kan titta och lyssna på mötet från den 15 maj här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mötet den 6 maj hade temat Idéer- vägen ur krisen.
Du kan titta och lyssna på det mötet här.länk till annan webbplats

Mötet den 24 april handlade om marknadsföring och affärsutveckling under krisen.
Du kan titta och lyssna på mötet från den 24 april här.länk till annan webbplats

Mötet den 15 april handlade bland annat om arbetsrätt, skattefrågor och finansiering.
Du kan titta och lyssna på mötet från den 15 april här.länk till annan webbplats

Du som känner dig orolig och vill ha någon att prata med kan ringa kommunens stödtelefon på telefon 0470-59 94 00. Om du hamnar i ett akut läge ska du alltid ringa 112.

Stödtelefonen är öppen måndag-fredag klockan 13.00-17.00. När du ringer kommer du till personal med lång vana av att prata med, stötta och ge råd i jobbiga situationer.

Övriga tider hänvisar vi dig till de nationella stödlinjer som finns:  Coronainformation, För dig som känner oro.länk till annan webbplats

Detta gäller för livsmedelsverksamhet

För dig som äger restaurang eller annan livsmedelsverksamhet kan läsa mer om bland annat de nya föreskrifterna, buffé- och bordsservering med mera, kopplat till coronaviruset:
Specifik information till dig som driver restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet kopplat till coronaviruset 

Omställningsstöd

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket.

Det omfattar företag som haft en årsomsättning på minst 250 000 kronor och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Begära anstånd för fakturor och avgifter hos Växjö kommun och dess bolag

Det finns möjlighet för dig som företagskund att begära anstånd för fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn.

Växjö kommun, Växjö Energi AB och SSAM AB kan bevilja anstånd med betalningen till upp till 90 dagar efter fakturadatum. Alltså ytterligare 60 dagar efter ordinarie förfallodatum.

Möjligheten gäller tillfälligt för företag och vid begäran sedan den 23 mars. Möjligheten gäller tills annat beslut fattas.

För att begära om anstånd samt få reda på vilka villkor som gäller för anstånd, kontakta:

 • Fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, tillstånd och tillsyn: Växjö kommun på telefon 0470-410 00.
 • Fakturor och avgifter inom sophantering: SSAM på telefon 0470-59 95 00
 • Fakturor och avgifter inom elnät och fjärrvärme: Växjö Energi på telefon 0470-70 33 33

Vid kontakt, ha fakturainformation med fakturanumret, på samtliga fakturor du vill begära anstånd på, tillgängliga.

Leverantörsfakturor

Växjö kommun kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Växjö kommun samt de helägda bolagen arbetar för att generellt förkorta betaltiden till leverantörer i Växjö kommun. Det är inte möjligt att som enskild företagare ansöka om att få sin faktura betald i förtid utan vi arbetar skyndsamt med att lösa detta för alla leverantörer i Växjö kommun.

Vid fakturor till SSAM måste du som kund begära att få din faktura betald tidigare. För att begära om att få din faktura betald kontakta SSAM på telefon 0470-59 95 00

Avgift för uteservering

Växjö kommun kommer under 2020 inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum men du behöver fortfarande ansöka om tillståndet. Du ansöker om tillståndet hos polisen på samma sätt som tidigare och betalar en avgift för det, men du blir inte fakturerad av kommunen för att du använder ytan.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag kan ansöka om tillfälligt anstånd hos Skatteverket med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020.

Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

Tillfälligt sänkta egenavgifter

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning, har regeringen beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Detta gäller hela 2020 och upp till ett överskott på 100 000 kronor.

Skatter och avgifter för enskild näringsverksamhet

Du kan ändra din preliminära skatt för år 2020 om du beräknar att få ett sämre resultat eller till och med gå med förlust. Det innebär att du får betala in mindre eller ingen skatt under de kommande månaderna samt att du kan få tillbaka den skatt du betalat in för januari och februari.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. För dig som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har regeringen bestämt att ändra reglerna för periodiseringsfonder.

Anstånd gällande hyror

Om ditt företag vill begära anstånd för hyra, där Växjö kommun, Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem är hyresvärd ska du kontakta respektive bolag. Denna möjlighet är tillfällig och gäller sedan den 23 mars 2020 och tills annat beslut fattas

Kontaktuppgifter till respektive hyresvärd:
Växjö kommun, 0470-410 00
Växjöbostäder, 0470 59 90 00
Videum, 0470-72 33 00
Vöfab, 0470-418 00
Vidingehem, 0470-70 17 70

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa utsatta branscher som till exempel butikshandel som kläder och elektronik, hotell och restaurang samt konsumenttjänster som hår- och kroppsvård, så har regeringen beslutat om rabatt för fasta hyreskostnader.

Kompensationen ges med högst 50 procent av den nedsatta fasta hyran (det vill säga själva rabatten), dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Det är du som hyresvärd som ansöker om stödet till länsstyrelsen och du och din hyresgäst måste komma överrens om hur mycket nedsättningen av hyran ska omfatta.

Stödet gäller från 1 april–30 juni 2020 och kan sökas mellan 1 juli–31 augusti 2020.

Läs mer om hyresstöd

Karensdag

Karensdagen slopas, sedan den 11 mars, för att sjuka ska stanna hemma och minska risken för smittspridning. Staten kommer att ersätta den enskilde för detta, vilket betyder att du som företagare inte ska drabbas av ökade kostnader.

Sjuklöner

Regeringen har infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli. För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Läkarintyg

Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden är tillfälligt avskaffat.

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är, eller kan vara, smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronaviruset räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa om du pausar ditt företag

Regeringen har beslutat om tillfälliga ändringar för ansökan till a-kassa. Det innebär att du kan pausa din verksamhet mer än en gång under fem år så länge du tänker dra igång verksamheten igen. Förändringen gäller dels dig som har haft uppehåll under de senaste fem åren, dels dig som kan komma att göra uppehåll framöver. Alla a-kassor har olika villkor när du ansöker om ersättning. Du måste därför kontakta din a-kassa för att se vilka villkor som gäller för dig.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) är ett stöd som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska samtidigt som den anställde får cirka 90 procent av lönen.

Nya regler för vissa anställningsformer

Regeringen har beslutat att förlänga perioden som dina anställda kan ha ett introduktionsjobb med ytterligare ett år. De nya reglerna innebär att en arbetssökande kan ha ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller från 1 maj till och med 31 december 2020.

Nystartsjobb

Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon som är nyanländ i Sverige. Du kan ansöka om nystartsjobb när du har en person i åtanke, eller så kan du förlänga ett pågående nystartsjobb. Bidraget motsvarar lägst summan av arbetsgivaravgiften.

Läs mer

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av coronaviruset.

Här hittar du samlad information på verksamt.se om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Växjö kommun gör de tillsynsbesök som bedöms vara nödvändiga nu. Vid bokning av besök förs en dialog kring coronasituationen på aktuellt företag. Om du som företagare vill skjuta upp besöket en tid försöker vi lösa det. När vi besöker ditt företag är självklart symtomfria och håller avstånd till er på plats.

Tillsyn livsmedelsverksamhet

Evenemang, kultur och idrott

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Sedan den 29 mars gäller en begränsning på 50 deltagare.

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs av förbudet. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. Men däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten även här till försiktighet och att man håller avstånd till varandra och att man håller avstånd till varandra.

Riskbedömning

Folkhälsomyndigheten tagit fram information om hur man gör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Ekonomiskt stöd till kulturverksamheter

Kulturverksamheter och kulturskapare kan få ekonomiskt stöd för inkomstbortfall på grund av coronaviruset. Det kan till exempel handla om stöd för inställda evenemang som föreställningar, festivaler och biografverksamhet.

Ekonomiskt stöd till idrott

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kunde mellan den 1-15 maj söka kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser på grund av coronaviruset.

> Läs mer om ekonomiskt stöd här.länk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg vid en eventuell skolstängning. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften.

Om det skulle bli aktuellt är det du som arbetsgivare som gör bedömningen om verksamheten är samhällsviktig och vilken som behövs för att upprätthålla verksamheten.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd för att motverka spridningen av coronaviruset. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

 • Arbetsgivare bör om möjligt se till att personal och besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Om du har synpunkter på hur de allmänna råden följs ska du kontakta den som driver verksamheten eller anordnar evenemanget. Ansvaret att de allmänna råden följs ligger på den som anordnar sammankomsten/driver verksamheten och på dig som vistas där. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller till den 31 december 2020. De kan upphävas före slutdatum eller förlängas om det behövs.

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger, caféer och i livsmedelsbutiker. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift.länk till annan webbplats

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker som inte är livsmedelsbutiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.länk till annan webbplats Den beskriver verksamheternas ansvar och allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Ansvaret att föreskriften följs ligger på verksamheterna och på allmänheten. Ansvariga myndigheter diskuterar hur det här området ska hanteras, och det är möjligt att det kommer att ändras, men just nu är detta vad som gäller.

Växjö kommun har alltså ingen möjlighet att granska verksamheter som inte är livsmedelsverksamheter. Du kan alltid vända dig till den som driver verksamheten ifråga och hänvisa till föreskriften om allas ansvar för att undvika trängsel.

Läs mer

Regeringens krispaket

Regeringen har presenterat krispaket med olika förslag för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det innebär till exempel förslag på att införa korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, att företagare kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Jobb och företag