Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Markbehållare

Markbehållare kallas även underjordsbehållare.

Inkastet där avfallet slängs är ovan jord, men avfallet förvaras i en behållare som är nedgrävd under marken. Behållarna rymmer vanligtvis mellan en till fem kubikmeter beroende på leverantör.

Markbehållare töms med en kranbil som drar upp behållaren med avfallet i.

Markbehållare används till både restavfall och matavfall och är lämplig för områden där det är ont om ytor för sopbilar och kärl.

Tänk på att...

  • Det krävs ett bygglov från stadsbyggnadskontoret
  • Fastighetsägaren själv står för investering och markarbeten

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Jobb och företag