Taxor och avgifter

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för sophanteringen och tecknar abonnemang för sophämtning.

Taxan för sophämtning är uppdelad i två delar; grundavgift och hämtningsavgift. För att få din totala årskostnad ska du lägga ihop grundavgift och hämtningsavgift. Om du vill ändra ditt abonnemang tillkommer en avgift på 60 kronor per ändringstillfälle.

Grundavgift

  • För verksamheter är grundavgiften 725 kr per år.
  • För lägenheter upp till 30 m2 är grundavgiften 360 kr per år
  • För lägenheter över 30 m2 är grundavgiften 530 kr per år

Fastighetsägaren betalar en grundavgift per lägenhet.

Hämtningsavgift

Hur stor hämtningsavgiften blir beror på hur ofta du väljer att avfallet ska hämtas, hur stor och vilken sorts behållare du har och var du har det placerat.

Om avfallet är väl sorterat och du återvinner så mycket som möjligt minskar du mängden sopor som ska hämtas. Därmed påverkar du också hur mycket du behöver betala i hämtningsavgift.

Förpackningar till återvinning

Om du som fastighetsägare vill teckna abonnemang för hämtning av förpackningar från miljöhus, kontakta privata entreprenörer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Jobb och företag