Taxa Häringetorp

Olika sorters avfall har en egen taxa beroende på vilken hantering avfallet kräver.

Kommunens taxor innebär att det är billigare att lämna material till återvinning än till deponering. Avfall som kräver mer behandling har en högre taxa.

Avfallstaxa Häringetorp

Kontakta avfallsanläggningen innan du lämnar avfall. Prata med personalen vid infarten till området eller ring 0470-73 46 90.

Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare. Moms tillkommer till alla avgifter. För de aktuella avfallsgrupperna ingår statlig avfallsskatt med 500 kronor per ton i priserna.

En faktureringsavgift som är 150 kr per faktura tillkommer på fakturor där summan är mindre än 1000 kr per tillfälle.

Asbest

 • 750 kronor per ton
 • Avfall som innehåller asbest t ex eternit, rörisolering eller bromsband

Betong

 • 200 kronor per ton
 • Betong, får innehålla armering

Brännbart avfall

 • 800 kronor per ton
 • Utsorterat brännbart industri-, bygg- och rivningsavfall

Osorterat avfall

 • 1 540 kronor per ton
 • Blandat avfall från industri och verksamheter

Oljeskadade schaktmassor

 • 400 kronor per ton
 • Oljeskadade massor från saneringsarbeten

Restavfall till deponi

 • 965 kronor per ton
 • Avfall som är kvar efter sortering

Stubbar och grövre trästammar

 • 650 kronor per ton
 • Exempelvis från vindfällor och markberedning

Tryckimpregnerat trä

 • 1 000 kronor per ton
 • Du kan även lämna slipers och telefonstolpar

Träavfall

 • 350 kronor per ton
 • Exempel är rivningsvirke och lastpallar

Trädgårdsavfall

 • 200 kronor per ton
 • Exempel är grenar, löv, mossa och gräsklipp. Får inte innehålla sten, plast eller andra föroreningar.

Tyngre massor

 • 550 kronor per ton
 • Blandade schaktmassor av grus, jord och morän

Rena körbara massor

 • 365 kronor per ton
 • Kontakta avfallsanläggningen

Massor till sluttäckning

 • 200 kronor per ton
 • Massorna ska godkännas av avfallsanläggningen innan leverans

Större stenar

 • 50 kr per ton
 • Större stenar till krossning eller upplagsdrift enligt överenskommelse med avfallsanläggningen

Övrigt avfall

 • Tonpris efter överenskommelse
 • Kontakta avfallsanläggningen om du har frågor om annat avfall som inte finns på den här webbsidan.

Om avfallet är felsorterat tillkommer en extra avgift utöver behandlingsavgiften:

 • Om det avlämnade avfallet innehåller farligt avfall är den extra avgiften 5000:- per tillfälle.
 • Om det avlämnade avfallet är felsorterat men inte innehåller farligt avfall är den extra avgiften 1500:- per tillfälle.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Jobb och företag