Hållbarhet och miljö

En förutsättning för hållbart företagande är att välja att arbeta miljöinriktat och det finns en hel del du kan göra för att miljöanpassa ditt företag. Hållbarhet handlar också om ekonomisk och social hållbarhet, till exempel mångfald och tillgänglighet.

Hållbarhet och Agenda 2030

Känner du till att Växjö arbetar lokalt med FNs globala mål för hållbar utveckling, här kallade Agenda 2030. Kommunen har tagit fram ett hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030. Mer information om Växjö kommuns arbete för hållbar utveckling, FNs mål för hållbarhet och kommunens miljömål på
Växjö kommuns arbete med hållbar utveckling

De Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030

Senast uppdaterad: 26 juli 2022