Avfall och återvinning

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader. Samtidigt medverkar du till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Du som är fastighetsägare eller har ett företag är ansvarig för sophanteringen där. Lantbruk räknas också som företag.

Du måste teckna abonnemang med kommunen för hämtning av hushållsavfall från ditt företag eller flerfamiljshus. Hushållsavfall är till exempel matrester och städsopor. I Växjö kommun sorterar vi matavfall till biogas.

Du ska kontakta privata entreprenörer för hämtning av:

  • verksamhetsavfall
  • farligt avfall (t ex kemikalier)
  • avfall med producentansvar (t ex förpackningar)

Det här kan ditt företag göra för miljön

  • Ta reda på vad avfallet består av så att det kan behandlas på ett miljöriktigt sätt.
  • Källsortera det avfall som uppkommer.
  • Undersök om mängden farligt avfall kan minskas genom att byta ut produkter och kemikalier.
  • Försök minska mängden avfall som uppkommer. Upphandling är en viktig del i avfallshanteringen, eftersom det som köps in förr eller senare blir avfall.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2018
Jobb och företag