Utebliven sophämtning

Om dina sopor inte blivit hämtade i tid ska du anmäla det till kommunens kontaktcenter.

Innan du kontaktar oss vill vi att du undersöker om det kan bero på att hämtningen försvårats på något sätt.

  • Var kärlet inte framkört eller fanns det något hinder i vägen?
  • Om kärlet är överfullt måste du packa bort de soppåsar som har överfyllt kärlet och förvara dem tills kärlet är tömt.
  • Renhållningspersonalen har inte skyldighet att tömma överfyllda och alltför tunga kärl.
  • Du kan beställa en extra tömning men då får du betala en extra avgift för det.
  • Om vägen där sopkärlet ska dras inte är skottad, sandad eller på annat sätt inte är framkomlig är vi inte heller skyldiga att tömma kärlet.

Om vi har missat att tömma ditt sopkärl och det inte beror på något som du har orsakat, så ser vi till att dina sopor blir tömda så snart som möjligt. Du behöver inte betala något extra för det.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Jobb och företag