Bygga soputrymmen

Om du funderar på att bygga eller förändra utrymmen för sophantering ska du kontakta oss. Då hjälper vi dig att ge råd så att dina soputrymmen ska fungera bra.

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall krävs att det är lätt att komma fram till soputrymmet och att det är tillräcklligt rymligt.

Avfallstaxan påverkas också av hur långt sopkärlet måste dras fram till sopbilen för att tömmas.

För att bygga om eller nytt soputrymme kan det dessutom krävas bygglov. Kontakta alltid kommunens stadsbyggnadskontor innan du börjar bygga eller förändra ditt soputrymme.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018
Jobb och företag