Deponera avfall

Deponiavfall är sådant som varken kan rötas, brännas eller går att återvinna. Detta avfall måste deponeras, alltså grävas ner på avfallsupplag.

Här i Växjö deponerar vi sådant avfall på avfallsanläggningen Häringetorp. Innan du lämnar avfall till deponi ska du göra en bedömning av vilket sorts avfall det är, en så kallad karakterisering. Det är producenten av avfallet som ansvarar för karakteriseringen. Använd blanketterna som finns längst ned på den här sidan.

Hushållsavfall som består av restavfall och matavfall får inte deponeras. Avfall som kan lämnas till återvinning får inte heller lämnas till deponi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Jobb och företag