Elektronikavfall

Elektronikavfall, det vill säga apparater med sladd eller batteri, innehåller farliga ämnen och får inte läggas i soporna.

Återvinningscentralen Norremark i Växjö tar emot elavfall från företag. Till övriga återvinningscentraler kan företag lämna mindre mängder elavfall (max 1 kubikmeter).  Företag kan också få sitt elavfall hämtat på företaget via El-Kretsen AB.

Butiker har ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med försäljning av elektronik tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25cm. För övriga butiker gäller principen en mot en. Det betyder att när kunden köper en ny produkt går det att lämna en motsvarande gammal produkt i butiken.

Det här räknas som elavfall

  • lysrör
  • lågenergilampor
  • glödlampor
  • datorer och hemelektronik
  • småelektronik, till exempel leksaker, hushållsapparater,
  • handverktyg
  • vitvaror, till exempel spis, diskmaskin, tvättmaskin
  • kyl och frysskåp (hantera kyl och frys varsamt annars finns risk att det miljöskadliga freonet läcker ur skåpen)

Producentansvar

Elektronikavfall har ett producentansvar. Det betyder att tillverkarna av elektronikprodukter har ett lagstadgat ansvar för att ta hand om elavfallet.

Producentansvaret gäller inte för exempelvis elutrustning som använts inom industrin, jordbruket, handeln, på byggen och i bilar. Även fastmonterade apparater som ventilation, värmepumpar, proppskåp och liknande är undantagna från producentansvaret.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Jobb och företag