Företagskort för återvinningscentralerna

Företag kan lämna sorterat grovavfall och förpackningar till kommunens återvinningscentraler. För en del sorters avfall krävs då ett företagskort.

Abonnemanget på företagskortet betalas med en årsavgift efter den mängd avfall som ska lämnas. Läs mer om olika viktklasser längre ned på sidan.

Ditt företag får ett beviskort som ska följa med väl synligt vid varje leverans till återvinningscentralen. Du får ett beviskort till varje fordon som transporterar för ditt företag.

Prata med personalen på återvinningscentralen eller ring kommunens kontaktcenter för att teckna abonnemang för förtetagskort.

För det här avfallet krävs företagskort

För att lämna avfall som inte har producentansvar krävs återvinningskort, det gäller till exempel:

 • Restavfall till deponering
 • Brännbart restavfall
 • Metallskrot
 • Gips
 • Träavfall (undantag för slipers, telefonstolpar och tryckimpregnerat trä som bara kan lämnas mot avgift till avfallsanläggningen Häringetorp)

För att lämna park och trädgårdsavfall över 5 ton per år krävs kompostkort.

Det här avfallet kan lämnas utan återvinningskort

 • Förpackningar av t ex well, plast, papper, metall, glas.
 • Elavfall som omfattas av producentansvar enligt El-Kretsen AB:s anvisningar. Hit räknas även glödlampor, lysrör, lågenergilampor, kyl och frys. För en del elavfall gäller särskilda regler, läs mer om El-krtsen under relaterade länkar eller kontakta avfallsanläggningen Häringetorp.

Det här får företag inte lämna på återvinningscentralen

 • Osorterat avfal
 • Ensilageplast. Läs mer under relaterade länkar
 • Hushållsavfall, t ex matrester och städsopor. För hushållsavfall ska företaget teckna abonnemang för sophämtning via Växjö kommun.
 • Asbest kan bara lämnas mot avgift till avfallsanläggningen Häringetorp
 • Farligt avfall lämnas till privata entreprenörer.

Viktklasser för företagskort

Återvinningskort: antal ton per år, årskostnad exkl moms

Klass 1: 0-2 ton, 1750 kr

Klass 2: 2-7 ton, 3800 kr

Klass 3: 7-15 ton, 7600 kr

Klass 4: 15-50 ton, 15300 kr

Kompostkort, antal ton per år, årskostnad exkl moms

Upp till 5 ton per år ingår i abonnemang för återvinningskort

Klass 1: 5-10 ton, 8000 kr

Klass 2: 10-150 ton, 16000 kr

Klass 3: 150-300 ton, 32000 kr

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Jobb och företag