Så hämtas avfallet

Det är du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare som ansvarar för sophanteringen i din fastighet.

Hushållsavfall

Hushållsavfall består av matavfall och restavfall. I Växjö kommun sorteras matavfallet separat för tillverkning av biogas.

Hushållsavfall kan hämtas på flera olika vis:

Sopkärl i plast, för hämtning av matavfall eller restavfall

Markbehållare, för hämtning av matavfall eller restavfall

Matboxar, för hämtning av förpackat eller oförpackat matavfall

Kvarn med tank, för hämtning av matavfall med tankbil

Grovavfall

Som grovavfall räknas soffor, spisar, sängar eller andra stora föremål som inte ryms i ett vanligt sopkärl. Grovavfall ingår inte i den ordinarie sophämtningen, men företag kan teckna företagskort till kommunens bemannade återvinningscentraler.

Förpackningar

Fastighetsägare som vill teckna abonnemang för hämtning av förpackningar från miljöhus ska kontakta privata entreprenörer.

Farligt avfall

Farligt avfall, t ex kemikalier, från företag ska hämtas av privata entrerprenörer. Hushåll i flerfamiljshus kan lämna sitt farligt avfall till kommunens återvinningscentraler.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Jobb och företag