Kvarn med tank

Kvarn med tank är ett hygieniskt sätt att lämna matavfall till biogasproduktion.

Det lämpar sig för större verksamhetskök med stora mängder matavfall.

Systemet innebär att allt matavfall slängs i ett inkast till en kvarn. Matavfallet mals sedan och lagras i en tank. Tanken töms genom slamsugning till en tankbil. Kvarn med tank kan se olika ut och vara i olika storlekar beroende på vilken leverantör som installerar kvarnen.

Det går inte att lämna restavfall i kvarnen. Systemet ska därför kompletteras med separat hämtning av restavfall.

Tänk på att...

  • Fastighetsägaren står för investerings- och installationskostnader samt service och underhåll.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Jobb och företag