Flerfamiljshus och verksamheter

Fastighetsägaren betalar en avgift för hämtning av matavfall och en avgift för hämtning av restavfall. Om du inte har sortering av matavfall betalar du istället en avgift för osorterat avfall.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från 1 januari 2018.

Kärl

Kostnaderna är räknade per behållare och år. Osorterat avfall innebär att endast hushållsavfall (brännbart restavfall och matavfall) får läggas i kärlet för osorterat. Förpackningar, tidningar och farligt avfall ska alltid sorteras för sig.

I alla abonnemang för matavfall ingår papperspåsar och påshållare till hyresgäster.

Avgifterna är inklusive kärlhyra. Grundavgift tillkommer.

 Matavfall, 140 liter, varannan vecka

 • 925 kr 

Matavfall, 140 liter, varje vecka

 • 1570 kr

Matavfall, 190 liter, varannan vecka

 • 1095 kr

Matavfall, 190 liter, varje vecka

 • 1980 kr 

Matavfall, 190 liter, två gånger i veckan

 • 4020 kr

Restavfall, 190 liter, varannan vecka

 • 920 kr 

Restavfall, 190 liter, varje vecka

 • 2240 kr

Restavfall, 400 liter, varje vecka

 • 3565 kr

Restavfall, 600 liter, varje vecka

 • 5100 kr

Restavfall, 800 liter, varje vecka

 • 6545 kr

Osorterat avfall, 190 liter, varannan vecka

 • 2045 kr

Osorterat avfall, 190 liter, varje vecka

 • 4105 kr

Osorterat avall, 400 liter, varje vecka

 • 5820 kr

Osorterat avfall, 600 liter, varje vecka

 • 7310 kr

Osorterat avfall, 800 liter, varje vecka

 • 9400 kr

 

Matbox

Nedan visas kostnaden per år och behållare plus det aktulla tonpriset. Tomma förpackningar, tidningar och farligt avfall ska sorteras för sig.

Hyra för matbox ingår i avgiften. Grundavgift tillkommer.

Sorterat matavfall, en gång i veckan

 • 4910 kr plus 440 kr per ton

Sorterat matavfall, två gånger i veckan

 • 9135 kr plus 440 kr per ton

Förpackat matavfall, en gång i veckan

 • 4910 kr plus 565 kr per ton 

Förpackat matavfall, två gånger i veckan

 • 9135 kr plus 565 kr per ton

 

Markbehållare

Markbehållare hämtas varje eller varannan vecka på fastställda dagar. Förpackningar, tidningar och farligt avfall ska alltid sorteras för sig.

Kostnad för säckar till behållaren ingår i priset. Fastighetsägaren äger alltid markbehållaren själv. Grundavgift tillkommer.

Matavfall

 • 150 kr per hämtning plus 687,50 kr per ton

Restavfall

 • 150 kr per hämtning plus 890 kr per ton


Container

Nedan visas kostnad per behållare och år för containrar som töms en gång i veckan. Osorterat avfall innebär att endast hushållsavfall (brännbart restavfall och matavfall) får läggas i containern för osorterat. Förpackningar, tidningar och farligt avfall ska alltid sorteras för sig.

Hyra för container ingår i avgiften. Grundavgift tillkommer.

Restavfall, 3 m3

 • 27340 kr

Restavfall, 6 m3

 • 47050 kr

Restavfall, 8 m3

 • 60360 kr

Restavfall, 10 m3

 • 71795 kr

Osorterat avfall, 3 m3

 • 34835 kr

Osorterat avfall, 6 m3

 • 58610 kr

Osorterat avfall, 8 m3

 • 74705 kr

Osorterat avfall, 10 m3

 • 88075 kr

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2018
Jobb och företag