Döda djur och animaliska biprodukter

Allt från djurriket som inte räknas som livsmedel och som ännu inte har bearbetats till någon produkt kallas för animaliska biprodukter. Exempel är döda djur, ull, äggskal, fjädrar, matavfall och naturgödsel.

För att förebygga smittspridning finns särskilda regler för hur animaliska biprodukter ska hanteras. Läs gärna mer om detta på Jordbruksverkets webbplats som är länkad till höger. Här nedan beskrivs kort vad du ska tänka på vid hantering av döda djur.

Döda lantbruksdjur

I Växjö kommun är det förbjudet att gräva ner lantbruksdjur. Observera att du inte heller får lägga det döda djuret i gödselvårdsanläggningen.

Döda lantbruksdjur ska hämtas av godkänt insamlingsföretag, t.ex. Svensk Lantbrukstjänst, och föras till en anläggning som godkänts av Jordbruksverket. Kontakta länsstyrelsen för information om vilka företag som är godkända transportörer.

I väntan på borttransport ska döda djur förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk. T.ex. ska du förvara det döda djuret så att vilda djur inte kommer åt dem. De ska också hållas åtskilda från levande djur, så att transportören inte behöver komma i kontakt med dessa.

För den som har en gårdspanna med rätt kapacitet finns möjlighet att söka tillstånd för förbränning av hela döda djur. Detta gäller främst gris- eller fågelproducenter.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det ofta vara möjligt. Men för att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja platsen med omsorg och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av en häst får endast ske på en plats som kommunen bedömt möjlig och enligt kommunens anvisningar.

Gör så här:

  • Läs igenom faktabladet om nedgrävning av häst nedan. Utse utifrån detta en lämplig plats för nedgrävningen, eller några alternativa platser. Kontakta oss gärna om det uppstår funderingar.
  • Fyll i och skicka in blanketten "Anmälan om nedgrävning av häst". Bifoga en karta enligt anvisningarna på blanketten. Miljö- och hälsoskyddskontoret undersöker snarast om platsen är lämplig. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller gör ett besök på platsen.
  • Sedan får du en skrivelse där det framgår om platsen bedöms som lämplig för nedgrävningen samt om det behövs några försiktighetsåtgärder. För handläggningen tas en timavgift ut
    (984 kronor/timme).

Dödsorsaken ska vara klar, så att hästen inte har haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2020
Jobb och företag