Tillstånd, anmälan, dispens och informationsplikt

För att du ska få utföra vissa åtgärder krävs ibland tillstånd, anmälan dispens eller också informationsplikt.

Anmälan, tillståndet, dispensen och informationen ska lämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret innan åtgärden vidtas.

Här är några exempel när du som lantbrukare behöver kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret:

  • Om du ska driva ett lantbruk med över 100 djurenheter så behöver du lämna in en anmälan om miljöfarlig verksamhet senast sex veckor innan verksamheten startar alternativt innan du utökar djurantalet.
  • Om du ska uppodla annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller liknande så behöver du lämna in en anmälan om miljöfarlig verksamhet senast sex veckor innan du startar.
  • Det är informationsplikigt om du ska installera eller skrota en cistern (farmatank).
  • Du måste ansöka om tillstånd för att få sprida bekämpningsmedel i ett vattenskyddsområde.
  • Du måste anmäla om du ska sprida bekämpningsmedel utanför åkermark.
  • Du behöver söka dispens om du ska sprida stallgödsel utan nedbrukning 1 dec – 28 feb.
  • Om en driftstörning eller olycka inträffar i verksamheten som på betydande sätt kan skada miljö eller hälsa ska du omgående underrätta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Det finns många andra tillfällen när anmälan eller tillstånd kan behövas även till andra myndigheter. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Jobb och företag