A- B- eller C-verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Det gäller även ändringar.

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd (miljödomstol respektive länsstyrelse).

Om man använder farliga ämnen över vissa mängdgränser kan det också krävas tillstånd, se avdelning 4 i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningspliktiga verksamheter som ska anmälas men inte behöver tillstånd kallas för C-verksamheter. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor före det att verksamheten startas.

Tillhör din verksamhet kategori A, B eller C?

Vilka verksamheter som är A, B eller C kan du se i Miljöprövningsförordnngen (2013:251)

Miljöprövningsförordningen på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020
Jobb och företag