Vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får ditt dricksvatten av kommunens VA-avdelning och vi tar hand om ditt avloppsvatten.

Om din fastighet ska byta ägare ska du tillsammans med den nya ägaren fylla i och skicka in blanketten "Anmälan om ägarbyte". Blanketten finns under Relaterade dokument längre ner på den här sidan.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) är det regelverk som gäller för Växjö kommun. Det beslutas av kommunens fullmäktige. Det reglerar bland annat avgifter och anslutningar till det allmänna VA-nätet.

I ABVA beskrivs även Växjö kommuns och kundens skyldigheter för till exempel leverans, VA-installationer och underhåll.

ABVA innehåller bland annat det här:

  • den allmänna anläggningen
  • förbindelsepunkters lägen
  • inkoppling av VA till fastigheten
  • brukande av den allmänna renvattenanläggningen
  • brukande av den allmänna avloppsanläggningen.

Om du vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp eller har frågor om din VA-anslutning är du välkommen att kontakta VA-avdelningens abonnentingenjörer.

Att hämta vatten i större mängd

Det finns möjlighet till köp av större mängd vatten mot avgift vid kommunens så kallade ”vattenkiosker”. Kontakta alltid kommunen i god tid för registrering innan hämtning, 0470-410 00. Vattenkiosker finns på följande platser:

  • Växjö, Rådjursvägen
  • Ingelstad brandstation

För transport av vatten hänvisas till privata transportföretag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Jobb och företag