Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får ditt dricksvatten av kommunens VA-avdelning och vi tar hand om ditt avloppsvatten.

Om din fastighet ska byta ägare ska du tillsammans med den nya ägaren fylla i och skicka in blanketten Anmälan om ägarbyte.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) är det regelverk som gäller för Växjö kommun. Det beslutas av kommunens fullmäktige. Det reglerar bland annat avgifter och anslutningar till det allmänna VA-nätet.

I ABVA beskrivs även Växjö kommuns och kundens skyldigheter för till exempel leverans, VA-installationer och underhåll.

ABVA innehåller bland annat det här:

  • den allmänna anläggningen
  • förbindelsepunkters lägen
  • inkoppling av VA till fastigheten
  • brukande av den allmänna renvattenanläggningen
  • brukande av den allmänna avloppsanläggningen.

Om du vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp eller har frågor om din VA-anslutning är du välkommen att kontakta VA-avdelningens abonnentingenjörer.

Vattenkiosk för vatten i större mängd

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Där finns möjlighet att köpa vatten i större volym mot avgift. Vattenkiosken finns till för exempelvis spol- och tankbilar och andra som behöver en större mängd vatten snabbt. Kontakta alltid kommunen i god tid för registrering innan du hämtar vatten, 0470-410 00.

Vattenkiosker finns på följande platser

  • Växjö, Tingsrydsvägen, nära korsningen med Lantmannavägen
  • Växjö, Rådjursvägen
  • Ingelstad, Helenetorpsvägen, vid brandstationen.

Ansvarsfull hantering

Vi levererar dricksvatten till vattenkioskerna. Därför har vattenkioskerna backventiler och återströmningsskydd, för att säkerställa att föroreningar inte kan komma in i ledningsnätet. Du som transporterar vatten ansvarar för att hålla god hygien vid tankning och transport av vattnet.

För transport av vatten hänvisas till privata transportörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2020
Jobb och företag