Vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får ditt dricksvatten av kommunens VA-avdelning och vi tar hand om ditt avloppsvatten.

Ägarbyte

Om din fastighet ska byta ägare ska du som säljer fastigheten tillsammans med den nya ägaren anmäla ägarbytet till VA-avdelningen.

Anmälan om ägarbyte, vatten och avlopp

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Anmälan om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp gör du via blankett.

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, flerbostadshus och verksamheter

Om du har frågor om din VA-anslutning är du välkommen att kontakta VA-avdelningens abonnentingenjörer, 0470-410 00 eller info@vaxjo.se.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) är det regelverk som gäller för Växjö kommun. Det beslutas av kommunens fullmäktige. Det reglerar bland annat avgifter och anslutningar till det allmänna VA-nätet.

I ABVA beskrivs även Växjö kommuns och kundens skyldigheter för till exempel leverans, VA-installationer och underhåll.

ABVA innehåller bland annat det här:

  • den allmänna anläggningen
  • förbindelsepunkters lägen
  • inkoppling av VA till fastigheten
  • brukande av den allmänna renvattenanläggningen
  • brukande av den allmänna avloppsanläggningen.

Vattenkiosk för vatten i större mängd

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Där finns möjlighet att köpa vatten i större volym mot avgift. Vattenkiosken finns till för exempelvis spol- och tankbilar och andra som behöver en större mängd vatten snabbt. Kontakta alltid kommunen i god tid för registrering innan du hämtar vatten, 0470-410 00.

Vattenkiosker finns på följande platser

  • Växjö, Tingsrydsvägen, nära korsningen med Lantmannavägen
  • Växjö, Rådjursvägen
  • Ingelstad, Helenetorpsvägen, vid brandstationen.

Ansvarsfull hantering

Vi levererar dricksvatten till vattenkioskerna. Därför har vattenkioskerna backventiler och återströmningsskydd, för att säkerställa att föroreningar inte kan komma in i ledningsnätet. Du som transporterar vatten ansvarar för att hålla god hygien vid tankning och transport av vattnet.

För transport av vatten hänvisas till privata transportörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021
Jobb och företag