Avlopp från industri och företag

Reningsverken för avloppsvatten är anpassade för att kunna ta hand om spillvatten, som motsvarar det som kommer från hushållen. Företag kan i vissa fall få släppa ut smutsigare vatten än så, mot en avgift.

Det finns riktvärden för flera ämnen och parametrar som inte bör överstigas för att man ska få släppa avloppsvattnet till det kommunala nätet. Kontakta VA-avdelningen om du vill veta vilka riktvärden som gäller.

Det finns en speciell taxa för industrier som behöver släppa ut spillvatten som innehåller:

  • högre halter av ämnen som förbrukar syre (BOD7 och CODcr)
  • totalkväve
  • totalfosfor
  • suspenderat material.

Kontakta VA-avdelningen för att få mer information, få hela taxan för industrier eller göra särskilda avtal för sådana utsläpp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Jobb och företag