Fett i avloppet

Fett som släpps ut i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna och orsakar allvarliga stopp i avloppet. Det kan bland annat kan leda till källaröversvämningar. För att förhindra det ska verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel och är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, installera fettavskiljare.

Verksamheter som bedöms ha stora utsläpp av fett måste installera en fettavskiljare, om de är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det kan gälla för till exempel:

  • café/bageri/konditori
  • gatukök
  • pizzeria
  • livsmedelsbutik
  • storkök
  • restaurang.

Ska du installera en fettavskiljare?

Vid nyinstallation av fettavskiljare krävs det att du både anmäler det till VA-avdelningen, och gör en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret. Blanketten för "Anmälan om installation av fettavskiljare" hittar du under Relaterade dokument längre ner på sidan. Du kan antingen fylla i den direkt på skärmen och sedan skriva ut den eller först skriva ut den och fylla i för hand. Kom ihåg att bifoga alla uppgifter som listas i anmälningsblanketten.

När VA-avdelningen har granskat din anmälan och du har erhållit ett startbesked från stadsbyggnadskontoret får du påbörja arbetet med installationen.

Under relaterade dokument längre ner på sidan kan du läsa mer om hur en fettavskiljare fungerar och vilka krav som ställs på en sådan, under "Fettavskiljare - motverkar stopp i ledningsnätet".

Om du har frågor om fettavskiljare till kommunalt vatten och avlopp, kontakta VA-avdelningens abonnentingenjör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Jobb och företag