Fett i avloppet

Fett som släpps ut i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna och orsakar allvarliga stopp i avloppet. Det kan bland annat kan leda till källaröversvämningar. För att förhindra det ska verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ha fettavskiljare.

Verksamheter som bedöms ha stora utsläpp av fett och därför måste installera en fettavskiljare är till exempel:

  • café/bageri/konditori
  • gatukök
  • pizzeria
  • livsmedelsbutik
  • storkök
  • restaurang.

Ska du installera en fettavskiljare?

Vid nyinstallation av fettavskiljare krävs det att du både anmäler det till VA-avdelningen, och gör en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Blanketten för "Anmälan om installation av fettavskiljare" till VA-avdelningen hittar du under Relaterade dokument längre ner på sidan. Du kan antingen fylla i den direkt på skärmen eller först skriva ut den och fylla i för hand. Tänk på att bifoga alla uppgifter som listas i anmälningsblanketten.

När VA-avdelningen har granskat din anmälan och du har erhållit ett startbesked från Stadsbyggnadskontoret får du påbörja arbetet med installationen.

I foldern "Fettavskiljare - motverkar stopp i ledningsnätet" kan du läsa mer om hur en fettavskiljare fungerar och vilka krav som ställs på en sådan.

Om du har frågor om fettavskiljare, kontakta VA-avdelningens miljöingenjör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2018
Jobb och företag