Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Fett i avloppet

Om fett släpps ut i avloppet stelnar och fastnar det och orsakar allvarliga stopp i avloppsledningarna. Det kan bland annat kan leda till översvämning i källare. För att förhindra det ska verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel installera fettavskiljare, om de är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Verksamheter som bedöms ha stora utsläpp av fett måste installera en fettavskiljare, om de är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det kan gälla för till exempel:

  • café/bageri/konditori
  • gatukök
  • pizzeria
  • butik för livsmedel
  • storkök
  • restaurang.

Ska du installera en fettavskiljare?

Vid nyinstallation av fettavskiljare krävs det att du både anmäler det till VA-avdelningen, och gör en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret. Blanketten för "Anmälan om installation av fettavskiljare" hittar du under Relaterade dokument längre ner på sidan. Du kan antingen fylla i den direkt på skärmen och sedan skriva ut, eller först skriva ut den och fylla i för hand. Kom ihåg att bifoga alla uppgifter som listas i blanketten när du anmäler.

När VA-avdelningen har granskat din anmälan och du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret får du börja arbetet med installationen.

Läs mer om hur en fettavskiljare fungerar och vilka krav som ställs på en sådan, i "Fettavskiljare - motverkar stopp i ledningsnätet" och "Riktlinjer för fettavskiljare" under relaterade dokument längre ner på sidan.

Om du har frågor om fettavskiljare till kommunalt vatten och avlopp, kontakta VA-avdelningens abonnentingenjör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Jobb och företag