Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Fett i avloppet

Om fett spolas ner i avloppet stelnar det och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Sådana fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem för både fastighetsägare och det kommunala ledningsnätet.

Spillvatten från restaurang och livsmedelsindustri innehåller mycket fett. Därför måste fettavskiljare alltid finnas installerad om man driver sådan verksamhet.

Riktlinjer för fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett till avloppsnätet har Växjö kommun, i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, tagit fram riktlinjer för fettavskiljare.

Riktlinjerna vänder sig till företag, fastighetsägare, projektörer och konsulter och gäller för alla verksamheter inom Växjö kommun. Det är nämnden för miljö- och hälsoskydd och nämnden för teknisk förvaltning som har antagit riktlinjerna. De fullständiga riktlinjerna finns under Relaterade dokument längre ner på den här sidan.

Riktlinjerna behövs för att kunna göra en enhetlig bedömning av vilka verksamheter som bör ha fettavskiljare och hur driften av avskiljarna bör se ut.

  • café och konditori
  • catering
  • charkuteri
  • fiskindustri
  • gatukök
  • livsmedelsbutik med manuell betjäning
  • restaurang och pizzeria
  • slakteri och rökeri
  • storkök och mottagningskök.

Så här fungerar en fettavskiljare

När spillvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket, medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Installation av fettavskiljare

För att installera fettavskiljare, ta kontakt med en VVS-firma eller leverantör av fettavskiljare. De kan också hjälpa dig med dimensionering av fettavskiljaren.

Du ska göra en VA-anmälan om installation av fettavskiljare innan du installerar den. Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas med i samband med din VA-anmälan.

Tömning av fettavskiljare

Du ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren. Abonnemanget tecknar med en entreprenör. Om du vill söka dispens för tömning av fettavskiljare ansöker du hos kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, 0470-410 00.

Samla upp frityrolja

Fettavskiljaren är inte gjord för att ta emot mycket fett på en gång. Därför får man inte tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska istället samlas upp för återvinning. Hör efter om till exempel den entreprenör som tömmer din fettavskiljare kan tillhandahålla även fettunnor, för insamling av frityrolja.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2020
Jobb och företag