Oljeförorenat avloppsvatten

Utsläpp av olja kan orsaka problem i både naturmiljö och avloppsnät. I våra avloppsreningsverk kan förekomsten av olja störa den biologiska reningsprocessen.

Oljeavskiljare skall användas av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp eller spill av olja till natur eller avloppsnät.

Det här är exempel på anläggningar där installation av avskiljare är ett krav:

  • fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör-Det-Själv- hallar
  • bilskrotningsanläggningar
  • bensinstationer
  • verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
  • parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser
  • spolplattor
  • olje- och kemikaliedepåer
  • dagvatten från större vägkorsningar, tunnlar och broar
  • kondensvatten från kompressorer vid industrier. 

Ska du installera en oljeavskiljare?

Vid nyinstallation av oljeavskiljare krävs det att du dels anmäler det till VA-avdelningen, och dels gör en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret.

Blanketten för "Anmälan om installation av oljeavskiljare" till VA-avdelningen hittar du under Relaterade dokument längre ner på sidan. Du kan antingen fylla i den direkt på skärmen och sedan skriva ut eller skriva ut den och fylla i för hand. Kom ihåg att bifoga alla uppgifter som listas i anmälningsblanketten.

När VA-avdelningen har granskat din anmälan och du har erhållit startbeskedet från Stadsbyggnadskontoret får du påbörja arbetet med installationen.

Under Relaterade dokument längre ner på sidan kan du läsa mer om hur en oljeavskiljare fungerar och vilka krav som ställs på en sådan, under "Oljeavskiljare - förhindrar miljöfarliga utsläpp".

Om du har frågor om oljeavskiljare, kontakta VA-avdelningens abonnentingenjör, 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Jobb och företag