Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Oljeförorenat avloppsvatten

Utsläpp av olja kan orsaka problem i både naturmiljö och avloppsnät. I våra reningsverk för avloppsvatten kan olja störa den biologiska reningen av vattnet.

Samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp eller spill av olja till natur eller avloppsnät, ska använda oljeavskiljare.

Det här är exempel på anläggningar där installation av avskiljare är ett krav:

  • fordonstvättar, anläggningar för bilvård, Gör-Det-Själv-hallar
  • anläggningar för bilskrot 
  • bensinstationer
  • verkstäder (hallar för motor och service, och måleri- och sprutlackering)
  • parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringar
  • spolplattor
  • förvaring av olja och kemikalier
  • regn- och smältvatten från större vägkorsningar, tunnlar och broar
  • kondensvatten från kompressorer vid industrier. 

Ska du installera en oljeavskiljare?

Vid nyinstallation av oljeavskiljare krävs det att du både anmäler det till VA-avdelningen, och gör en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret.

Blanketten för att anmäla installation av oljeavskiljare, hittar du under Relaterade dokument längre ner på sidan. Du kan antingen fylla i den direkt på skärmen och sedan skriva ut den, eller skriva ut och fylla i den för hand. Kom ihåg att bifoga alla uppgifter som listas i blanketten när du anmäler.

När VA-avdelningen har godkänt din anmälan och du har fått startbeskedet från Stadsbyggnadskontoret får du börja arbetet med installationen.

Läs mer om hur en oljeavskiljare fungerar och vilka krav som ställs på en sådan, under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Om du har frågor om oljeavskiljare, kontakta VA-avdelningens abonnentingenjör, 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Jobb och företag